oktober 30, 2021

Kandidat instituttillitsvalgt Institutt for Moderne Samfunnshistorie

Maria Konow

Alder: 24

Kontaktinformasjon: Mail

Litt om Maria: 

Jeg studerer lektor i historie, med nordisk som andrespråk, og er nå på fjerdeåret.

Motivasjon for å stille: 

Jeg trives svært godt som ITV og ønsker å arbeide videre med den trivelige gjengen på IMS og i studentrådet! Jeg holder allerede på med flere prosjekter sammen med de andre tillitsvalgte i historie som jeg ønsker å fortsette med. Det er viktig at studentene har en stemme i instituttet, og jeg ønsker å fortsette å arbeide med saker for studentene. Så jeg håper å bli gjenvalgt!

Tidligere erfaring: 

Jeg har allerede vært instituttillitsvalgt for moderne samfunnshistorie i 3 semestre, og jeg liker dette vervet svært godt.