oktober 30, 2021

Kandidat til fakultetsansvarlig fakultetstillitsvalgt

Arja Pedersen

Alder: 25

Kontaktinformasjon: 

Litt om Arja: 

Jeg er en engasjert student som generelt trives godt med å fokusere på noe annet enn studiene. Jeg er opprinnelig lektorstudent med engelsk som hovedfag og religion som breddefag, men har nå fullførte lektorprogrammet og tar for tiden ekstrafag for å få opprykk. Som person er jeg arbeidsom, pliktoppfyllende, og er vant med en større arbeidsmengde. Jeg liker å jobbe i team, men trives også alene. Jeg har kunnskap og erfaringer som jeg mener Studentrådet HF vil ha nytte av, og i møte med ansatte er jeg ikke redd for å være studentenes stemme.

Motivasjon for å stille: 

Som fakultetsansvarlig fakultetstillitsvalgt ønsker jeg å jobbe for at studentdemokratiet og studentenes stemme skal tas mer på alvor av fakultetet og NTNU. Jeg har hatt denne stillingen i ett år og har erfart at flere ansatte ikke er klar over hva studentdemokratiet gjør og jobber for. For at vi skal få gjennomslag for våre saker trenger vi de ansatte på lag og da trenger de forståelse for vår betydning.

Tidligere erfaring:

Jeg har vært aktiv i studentdemokratiet på Dragvoll i snart tre år. I to år var jeg tillitsvalgt for alle lektorstudenter ved Det humanistiske fakultet. Dette var en stilling som jeg trivdes godt med og som ga betydelig mersmak. Etter den andre perioden søkte jeg meg derfor videre og ble valgt som fakultetsansvarlig fakultetstillitsvalgt – stillingen jeg nå har hatt i ett år og stiller til gjenvalg til. Jeg var også en del av NTNUs delegasjon til Norsk studentorganisasjon sitt landsmøte i 2021, hvor jeg var med på å påvirke studentpolitikk på nasjonalt nivå.