oktober 31, 2021

Kandidat til instituttillitsvalgt for institutt for tverrfaglige kulturstudier

Amalie Hegdalsaune

Alder: 24 år

Kontaktinformasjon: mail

Litt om Amalie:

Mitt navn er Amalie, og jeg er ei sosial og blid jente som går førsteåret master STS. Tidligere har jeg gått et årsstudium i Medievitenskap og en bachelorgrad i Geografi her på Dragvoll.
Motivasjon for å stille: 
Jeg ønsker meg et meningsfullt verv hvor jeg kan bidra, og samtidig lære nye ting! Jeg ønsker å engasjere meg enda mer de siste årene mine som student, og tror ITV hadde vært en super jobb å ha ved siden av studiet. Dessuten har jeg blitt veldig glad i instituttet på kort tid, og ønsker å være med på å gjøre det enda bedre hvis mulig 🙂
Tidligere erfaring: 
Jeg har hatt flere deltidsjobber tidligere, hovedsakelig innenfor service og helse, og er derfor vant til å jobbe både selvstendig og i team. Har også hatt verv i ISFIT, og vært bookingansvarlig og styremedlem linjeforeninger.