oktober 31, 2021

Kandidat til instituttillitsvalgt ved institutt for musikk

Elias Fløtre Løstegaard

Alder: 20

Kontaktinformasjon: mail

Litt om Elias:

Jeg studerer andre året på musikkteknologi, jobber på byscenen og drivhuset i tillegg til musikkprosjekter ved siden av studiene. Født og oppvokst i Oslo og flyttet til Trondheim for å ta bachelorgrad.

Motivasjon for å stille: 

Jeg ønsker å videreføre elevenes opplevelse av studiene til instituttets ledelse og forbedre det som kan forbedres. Jeg ønsker også å bidra med et bedre studiemiljø på tvers av linjer innad på instituttet.

Tidligere erfaring:

Jeg har tidligere vært aktiv i skolemiljøet mitt fra barneskolen til videregående. Elevrådsleder, skolemiljøutvalget og diverse andre verv. Jeg er også sosialansvarlig for entrepenørskapsprosjektet Drivhuset som er skapt av og for studenter gjennom Sit (SIT LABS).