oktober 30, 2021

Kandidat til læringsmiljøansvarlig fakultetstillitsvalgt

Håkon Gravem Isaksen

Alder: 25 år

Kontaktinformasjon: mail

Litt om Håkon:

Jeg er en engasjert student som er langt fra ferdig med studentpolitikken! Jeg er lektorstudent med fag i engelsk og historie og føler derfor en sterk tilhørighet til Dragvoll og fagmiljøene her. Jeg er arbeidssom, konstruktiv og motivert for vervet. Jeg har tidligere erfaring fra det å arbeide som studenttillitsvalgt i team og føler jeg kan bidra positivt i samarbeid med mine kolleger.

Motivasjon for å stille: 

Jeg tror det er mye som kan forbedres for studentene på Dragvoll og at vi nå har ekstra mye å ta tak i etter COVID-19. Læringsmiljøet er jo en sentral faktor i studiehverdagen, som også kan påvirke studentmassen ulikt. Jeg tror det vil være viktig å se på mulighetene vi har til å være fleksible og nytenkende, slik at alle studenter kan oppleve et læringsmiljø som passer dem best mulig.

Tidligere erfaring:

Jeg har tidligere sittet som instituttillitsvalgt ved Institutt for språk og litteratur, samt sittet som læringsmiljøansvarlig fakultetstillitsvalgt. Jeg har også erfaring fra Studenttingets Arbeidsutvalg, hvor jeg har jobbet inn mot ulike arbeidsgrupper og utvalg som representant for studentstemmen.