mai 2, 2022

Kandidat til lektortillitsvalgt HF – Hedda Solberg

Navn: Hedda Solberg

Alder: 22 år

Studieretning: Lektorutdanningen i historie, 4.året

Kontaktinformasjon: heddso@stud.ntnu.no
Litt om meg: 
Mitt navn er Hedda Solberg, jeg er 22 år og kommer fra Trondheim. Jeg går 4.året på lektorutdanningen i historie med matematikk som fag 2. På fritiden liker jeg å trene, være ute i friluft og å være sosial. Ved siden av studiet har jeg en deltidsjobb, samt at jeg er PTV for MLHIST (lektorutdanningen i historie). Tidligere har jeg også vært en del av fagkomiteen til Erudio, linjeforeningen til lektorstudentene, gjennom flere år.

Motivasjon for å stille til vervet: 
Min motivasjon for å stille som LTV for HF er at jeg ønsker nye utfordringer og erfaringer, samt at jeg ønsker å ta en mer aktiv rolle som tillitsvalgt. Til nå har jeg hatt vervet som PTV i 2 år. Jeg har trivdes godt med det og tar med meg gode erfaringer. For oss, PTVer for MLHIST, har det vært spesielt viktig å opprette kontakt med alle trinn ved programmet for å alltid kunne fremme saker som angår studentene på programrådsmøter. Mange av sakene vi har jobbet med er saker som ikke bare angår vårt program, men alle lektorprogram. Dette er saker jeg kunne tenke meg å jobbe videre med, og som LTV får man en litt mer aktiv rolle. Som LTV er man også i kontakt med andre lektorprogram enn sitt eget. Dette tror jeg kan gi mange gode erfaringer. Til dette vervet kan jeg bidra med mine erfaringer fra et program-perspektiv, og jeg vil alltid ha fokus på å fremme lektorstudentenes stemme.