oktober 30, 2021

Kandidat til lektortillitsvalgt

Morten Eidsvaag Althe

Alder: 24

Kontakt: mail

Litt om Morten:

Hei! Mitt navn er Morten. Jeg er 24 år gammel og kommer fra Kristiansund. Jeg er nå i mitt 3. studieår. Mitt hovedfag er Nordisk og historie som breddefag. Jeg har en bakgrunn fra yrkesfag, med et fagbrev i kjemi- og prosessfaget. Jeg har de to siste semestrene vært Lektortillitsvalgt ved HF.

Motivasjon for å stille:

Jeg har valgt å stille til gjenvalg som Lektortillitsvalgt ved HF fordi jeg mener at jeg fremdeles kan gjøre en viktig jobb for lektorstudentene ved HF, samt at jeg ikke føler meg ferdig med vervet. Det første semesteret jeg satt som tillitsvalgt ble veldig påvirket av koronasituasjonen og det er først dette semesteret jeg føler jeg har funnet min plass i vervet. Gjennom vervet har jeg vært så heldig å få muligheten til å fremme mine medstudenters stemmer på ulike nivå, noe som har vært svært givende. Dette er noe jeg ønsker å fortsette med.

Evuentelt tidligere erfaring:

I tillegg til å ha vært lektortillitsvalgt i to semester, har jeg vært et aktiv komitemedlem i Erudio. Jeg har også vært referansestudent i flere fag.