oktober 22, 2018

Kandidater – Valg av Fakultetstillitsvalgte v/ HF 2019

Valget av nye tillitsvalgte på fakultetsnivå for 2019 er i gang!

Under finner du oversikt over kandidater til de to stillingene som Fakultetstillitsvalgt (FTV) ved Det humanistiske fakultet.

Mer info:

  • Se kandidater til Instituttillitsvalgt (ITV) her.

Godt valg!


Internt ansvarlig fakultetstillitsvalgt

Kandidat: Tobias Røed
Alder: 22
Studie: Bachelor i europastudier med engelsk

Til sommeren har jeg vært en Dragvolling i 3 år, noe jeg er utrolig glad for og stolt over.
Siden jeg begynte på NTNU har jeg vært veldig interessert i studentpolitikk, noe som hargjort at jeg har ønsket å engasjere meg så mye som mulig i nettopp å påvirke politikkutformingen for studentene på NTNU. Jeg har vært så heldig å få være programtillitsvalgt for Europastudier i

2 år (fire semestre) og har siden våren 2019 vært representant i Studenttinget NTNU.

Jeg stiller til Internt Ansvarlig Fakultetstillitsvalgt fordi jeg ønsker å bidra til et godt
samarbeid ved det Humanistiske Fakultetet, på studentrådet HF og ikke minst med
studentrådet SU. Et godt samhold internt er avgjørende for et godt arbeidsmiljø og jeg ønsker
å gjøre mitt ytterste for å sikre at alle skal føle seg inkludert og ivaretatt. Jeg ønsker også at
terskelen for å ta opp ting med studentrådet HF skal bli lavere og at studentene på NTNU skal
føle seg trygge på sine tillitsvalgte.

En sak jeg brenner for er at det skal bli stilt strengere krav
til forelesere når det gjelder pedagogiske ferdigheter. Det er etter min mening alt for mange
forelesere som ikke virker en smule engasjert i det de foreleser om, og det gir et inntrykk av at
de rett og slett ikke bryr seg nok om hva studentene faktisk får ut av forelesningene. Jeg vil
derfor jobbe aktivt for å styrke referansegruppesystemet og arbeide for en bedre
informasjonsflyt rundt hvor viktig det er med referansegrupper for å sikre kvalitet i
utdanningen.

Håper på din stemme!

______________________________________________________________________

Kandidat: Maria Helene Hanssen Beck
Alder: 24
Studie: 
Master i historie

Mitt navn er Maria Helene Hanssen Beck og er masterstudent i historie. Jeg er 24 år og er fra
Rognan i Nordland. Jeg har vokst opp i en liten bygd hvor frivillighet og dugnader er høyt verdsatt. Dette tok jeg med meg videre da jeg begynte på NTNU. Personlig er jeg utadvendt, pålitelig, flittig og arbeidsom.

Jeg har mange års erfaring innenfor studentfrivilligheten og studentdemokratiet. Jeg har vært medlem av styret til linjeforeningen Det Historiske Selskab i fire år, de siste to som leder. Jeg var programtillitsvalgt for institutt for historiske studier i to perioder og etterfulgt som instituttillitsvalgt, nå i min andre periode. I tillegg til dette sitter jeg som representant i Studenttinget. Jeg har en stor omgangskrets og kjenner mange fra den erfaringen jeg har fra studentfrivilligheten og studentdemokratiet. Dette ser jeg på som en stor styrke.

Som fakultettillitsvalgt ved det Humanistiske fakultetet vil jeg være den beste stemmen jeg
kan for studentene og studentrådet. Med mange års erfaring som instituttillitsvalgt og
linjeforeningsleder ved et turbulent institutt, kan jeg, mer enn andre, forstå hvordan vi må
jobbe for at studentene skal bli hørt i avgjørelser og planlegging. Jeg vil jobbe for å ivareta
grunnprinsipper i høyere utdanning, som akademisk frihet, og være en kritisk stemme i
fakultetstyret. Jeg vil også på best mulig måte forsøke å være en kontrollmekanisme ovenfor
dekanatet og rektoratet. Toppstyring kan skygge for demokratiet og det å se menneskene bak
tallet. Man glemmer de menneskelige faktorene som er et symptom på markedsorientering av
universitetet. Mange sliter psykisk, mange studenter er gravide eller har barn – vi må ikke
slutte å se menneskene i systemet.

Jeg er ikke redd for å ta tak i utfordringene jeg møter på, jeg er vant med å snakke på vegne
av andre, sitte i møter og tørre å si min mening og jeg banker på døren helt til noen åpner den.
Jeg har også gode erfaringer som ordstyrer og er godt kjent med kvalitetssikring- og
avvikssystemet ved NTNU.
Med mye erfaring og enda mer motivasjon er jeg klar til å påta meg rollen som internt
ansvarlig fakultetstillitsvalgt ved det Humanistiske fakultet.

Valget stenger torsdag 11. april klokken 23:59