oktober 22, 2018

Kandidater – Valg av Instituttillitsvalgte v/ HF 2019

Valget av nye tillitsvalgte på instituttnivå for 2019 er i gang!

Under finner du oversikt over kandidater til Instituttillitsvalgt (ITV) ved de ulike instituttene på Det humanistiske fakultet.

Mer info:

  • Les mer om hva instituttillitsvalgte gjør her.
    • Se tidspunkt for allmøtet for ditt institutt her.
      Allmøtet er siste mulighet til å stille til valg.
  • Se kandidater til Fakultetstillitsvalgt (FTV) her.
    • Les mer om allmøtet for alle studentene ved fakultetet her.

Godt valg!

Se resultater fra avsluttede valg her.


Institutt for Kunst og Medievitenskap (IKM)

Kandidat:
Navn:
 Mathias Robertstad
Alder: 23
Studie: Bachelor – Drama og Teater

Kandidat:
Navn:
 Henrik Elman
Alder: 22
Studie: Bachelor – Medievitenskap

Valget åpner 7. november kl. 16:00 og stenger 11. november kl. 23:59
Avgi stemmen din her


Institutt for Språk og Litteratur (ISL)

Kandidat:

Navn: Sandra Haltbakk
Alder: 22
Studie: Lektorprogram – Engelsk

Mitt navn er Sandra Haltbakk, er 22 år gammel og går mitt fjerde år på lektorutdanningen, der hovedfaget mitt er engelsk og andrefaget mitt er spansk. Jeg ønsker å stille til valg som instituttillitsvalgt for språk og litteratur. Min hjertesak er å styrke samarbeidet vårt med de programtillitsvalgte og å ha en god dialog med de andre tillitsvalgte. Jeg er engasjert for stillingen, og ser frem til et godt samarbeid dersom jeg blir valgt inn!

Valget stenger søndag 28. oktober kl. 23:59


Institutt for Historiske Studier (IHS)

Navn: Maria Helene Hanssen Beck
Alder: 23
Studie: Master – Historie

Jeg ønsker som instituttillitsvalgt å fortsette med å jobbe for at studentrådet skal være synlig for alle studentene ved institutt for historiske studier. Det er viktig at studentene vet hvorfor vi er her, hvor vi er og hva vi kan brukes til! Vi er studentenes stemme og et viktig organ i studiehverdagen. Desverre er det mange som ikke vet hvem vi er, det må gjøres noe med! Jeg vil jobbe med at terskelen for en prat med oss skal forholde seg lav slik at det blir enklere for flere å komme til oss. En annen satsing jeg ønsker å fortsette å jobbe med er et tettere samarbeid opp mot instituttet. Instituttet må vises mere for studenter og oppdatere alle på saker som foregår dær. Det viser seg at instituttet ikke er nok synlig. Som instituttillitsvalgt har vi en stemme som kan gjøre noe med det.
Jeg ønsker et tett samarbeid med studentene på IHS slik at vi sammen kan skape endringer.
#historyiseverywhere #mariaout #challengeIHS

Valget stenger søndag 28. oktober kl. 23:59


Institutt for Filosofi og Religionsvitenskap (IFR)


Navn: 
Mona Simers Melhus
Alder: 22
Studie: Bachelor filosofi


Institutt for Tverrfaglige Kulturstudier (KULT)

Navn: Marte Aakervik Berg
Alder: 24
Studie: Master – Likestilling og mangfold

Mitt navn er Marte og jeg ønsker å stille som instituttstillitsvalgt for tverrfaglige kulturstudier. Jeg er en blid trønder på 24 år som er i det første semester på en mastergrad i likestilling og mangfold. Jeg er opptatt av inkludering og tror et godt samarbeid mellom studenter og styret ved NTNU er viktig for å skape en best mulig studenthverdag og læringsmiljø for studentene. Før jeg startet på mastergraden tok jeg en bachelor i vernepleie samt jobbet ett år som vernepleier, på arbeidsplassen var jeg etikkansvarlig og fikk ansvar for å ta opp ulike etiske dilemma som kan oppstå når man jobber med mennesker. Dette gav med kompetanse i å lede møter og hvordan man i samarbeid med andre kan løse ulike etiske dilemmaer som oppstår. Dette mener jeg er noe av det som gjør meg til en god instituttillitsvalgt om jeg er så heldig å blir valgt.

Navn: Lena Wistveen
Alder: 25
Studie: Master – STS (Kunnskap, teknologi og samfunn)

Mitt navn er Lena Wistveen, jeg er 25 år og går førsteåret på master i STS(kunnskap, teknologi og samfunn). Jeg mener jeg er en god kandidat til vervet fordi jeg har 4 år med erfaring fra Dragvoll som skole og føler jeg har en forståelse for hvordan det kan både være misnøye og ros i et fag, hvordan dette kan forbedres og formidle dette videre. Jeg har selv erfaring fra flere institusjoner gjennom breddeår og bachelor. Jeg har venner som går mange ulike studieretninger og gjennom min egen og deres erfaringer fått inntrykk av at det er mye som kan forbedres, samtidig som er er positive ting som kan tas med videre, dette ønsker jeg å fremme som instituttilligsvalgt. Jeg har forståelse at i noen fag hvor det er 200 stykker i klassen er det vanskelig å gi tilbakemelding til foreleser, der ønsker jeg å være bindeleddet mellom elever og lærerne.