oktober 23, 2018

Kandidater – Programtillitsvalgte Europastudier

Under finner du oversikt over kandidater til Programtillitsvalgt (PTV) ved Europastudier på NTNU.
Det skal velges én stilling for perioden våren 2019, og én stilling for begge semestre 2019 (vår og høst).

Allmøtet for Europastudier (master og bachelor) avholdes 5. november, kl. 14:15rom D106 på Dragvoll. Allmøtet er siste anledning til å stille til valg.

Mer info:

  • Les mer om hva institutt- og programtillitsvalgte gjør her.
    • Se tidspunkt for allmøtet for ditt institutt her.
  • Se kandidater til Fakultetstillitsvalgt (FTV) her.
    • Les mer om allmøtet for alle studentene ved fakultetet her.

Godt valg!


Kandidat:

Navn: Susann Viktoria Falla
Alder: 22
Program: Bachelor Europastudier m/ tysk (3. år)

Mitt navn er Susann Falla, jeg er 22 år gammel og går nå tredjeåret på bachelor i Europastudier. Jeg anser meg selv som relativt engasjert både i studentpolitikk og angående studiet mitt, og jeg tror derfor stillingen som PTV passer meg godt.

Jeg har erfaring som leder i Eureka, samt at jeg sitter i Velferdstinget. På tross av andre verv på siden har jeg god tid til å sette meg inn i hva PTV-vervet innebærer.

Jeg ønsker å gjøre Europastudier så optimalt som overhode mulig for alle studenter.

Xoxo Susi


Valget åpner mandag 5. november kl. 16:00 – etter allmøtet for Europastudier (MA & BA).

Valget stenger fredag 9. november kl. 15:00