23. mars 2017

Kandidater

Her kan du lese om kandidatene til Studentrådsvalget ved Det humanistiske fakultet våren 2017,
og finne de kandidatene du tror best vil representere deg.
For mer info om de ulike vervene, klikk her!
Vil du stille til valg? Les hvordan her!

Trykk under for å se kandidatene til:
1. Internt Ansvarlig Fakultetstillitsvalgt (FTV)
2. Kommunikasjonsansvarlig Fakultetstillitsvalgt (FTV)
3. ITV for Språk og litteratur
4. ITV for Filosofi og religionsvitenskap
5. ITV for Historiske studier
6. ITV for Kunst- og medievitenskap
7. ITV for Tverrfaglige kulturstudier

Resultater fra valget publiseres her, fredag 7. april


Kandidater til Internt Ansvarlig Fakultetstillitsvalgt (FTV)

1. Leif Bjarne Hammer (IHS)

kandidaturbilde

Navn: Leif Bjarne Hammer
Alder: 21
Institutt: Institutt for historiske studier

Jeg stiller til valg som Internt Ansvarlig Fakultetstillitsvalgt.
Med erfaring fra forskjellige verv, blant annet som tidligere instituttillitsvalgt ved Studentrådet HF og nåværende representant i Studenttinget, tror jeg at jeg er klar for mer ansvar. Jeg er kritisk, tålmodig og vennlig, disse egenskapene kommer nok godt med når man skal ha personalansvar og lede et studentråd. Jeg satt stor pris på tiden min i Studentrådet HF, og håper å bli valg slik at jeg kan samarbeide med de tillitsvalgte om et godt sosialt miljø, samt sikre gode diskusjoner om viktige saker fra Det humanistiske fakultet, NTNU, Velferdstinget og—viktigst av alt—studentene.


Avgi din stemme her!


Kandidater til Kommunikasjonsansvarlig Fakultetstillitsvalgt (FTV)

1. Per Kristian Berget (IHS)

Per Kristian Berget - Kandidatur

Navn: Per Kristian Røkkum Berget
Alder: 23
Institutt: Institutt for historiske studier

Jeg har nå sittet som Kommunikasjonsansvarlig FTV i ett semester, og har i løpet av den tiden bl.a. arbeidet intensivt for å rydde opp i og styrke Studentrådet HFs tilstedeværelse i studentenes hverdag, først og fremst digitalt. Jeg har også arbeidet sammen med rådet for bedre å nå ut til studentene og bevisstgjøre dem på studentdemokratiet. Dette arbeidet håper jeg på sjansen til å få videreføre, da det fremdeles har mye ubenyttet potensiale. Jeg har tidligere erfaring fra elevrådsarbeid ved VGS, to år som leder av linjeforeningen for Europastudier, ett år som leder av ungdomspolitisk lokallag, og nå ett semester med intensivt arbeid i Studentrådet. I min tid som FTV har jeg også arbeidet med å knytte studentrådet sammen med de øvrige deler av studentfrivilligheten på Dragvoll, bl.a. via å gjenopprette Studentrådenes bånd til Linjeforeningsforumet. Dette og utallige andre arenaer er viktige, men lite utnyttede, ressurser i arbeidet med å nå ut til studentene og være tilstede i deres hverdag.

Jeg håper å kunne ta med meg den erfaringen jeg har bygd opp de siste månedene videre for å styrke både humaniorastudentens bevissthet på studentdemokratiet, og Studentrådets stilling som aktør på NTNU.

2. Viktor Lunde (IMU)

profilbilde
Navn: Viktor Lunde
Alder: 21
Institutt: Institutt for musikk

Jeg heter Viktor og studerer musikkvitenskap.
Jeg sitter i linjeforeningsstyret som sosialt og festansvarlig. Jeg har mye erfaring fra frivillige organisasjoner blant annet som lokallagsleder i ungdomspolitikken.


Avgi din stemme her!


Kandidater til Instituttillitsvalgt (ITV) for Språk og litteratur

14556132_10210519202114141_988331936_n

Navn: Anthony Xanthopoulos Domansky
Alder: 21
Studerer: Bachelor – Tegnspråk og tolking

Hei, jeg heter Anthony! Går første året i dag på tegnspråk og tolk, og tenker å ta bachelor i studiet på Dragvoll.
Jeg skal muligens bli ITV her. Helt ærlig har jeg ikke mye erfaring på dette området, så vet ikke helt hva jeg møter, men synes det er spennende, og håper å kunne være et godt tilskudd til stabben. Regner med jeg vil lære mye, og bli en flott innbytter for dem som går av. Jeg skal tross alt være her en stund, så ønsker å være en del av en sunn forandring gjennom årene!

OBS! Allmøtet for studenter ved Institutt for språk og litteratur (30.03.17) har grunnet mangel på flere kandidater til stillingen gitt sittende instituttillitsvalgte mandat til å oppnevne én instituttillitsvalgt foruten kandidaten som stiller til valg.


Avgi din stemme her!


Kandidater til Instituttillitsvalgt (ITV) for Filosofi og religionsvitenskap

1. Eivind Rindal

IMG_6669

Navn: Eivind Rindal
Alder: 28
Studerer:  Bachelor – Religionsvitenskap

Ønsker å være en ombudsmann for studentene på instituttet og representere dem på en god måte i møte med ledelsen på instituttet og opp mot det øvrige miljøet av tillitsvalgte og student politikkere. Har erfaring fra studier innen økonomi og statsvitenskap og har tidligere hatt en rekke verv i Studenttinget, Velferdstinget og nasjonalt i NSO. Har tidligere vært leder av Læringsmiljøutvalget på NTNU, som har ansvar for å følge opp og rapportere på læringsmiljø til Styret.

Viktige saker:  samarbeide med linjeforeningen for å styrke den faglige identiteten og det sosiale miljøet for nye studenter på religionsvitenskap, arbeide for en mer aktiv rekrutering til bachelor og master i religionsvitenskap og kjempe for et bedre tilbudet av fordypningsemner og metodefag for bachelorstudenter.


Avgi din stemme her!


Kandidater til Instituttillitsvalgt (ITV) for Historiske Studier

1. Annbjørg Stø

Annbjørg Paster

Navn: Annbjørg Pasteur Stø
Alder: 22
Studerer:  Bachelor – Historie

Jeg stiller til valg som instituttillitsvalgt for Institutt for historiske studier.
Jeg har en del tidligere erfaring fra å jobbe med studenter gjennom tidligere lederverv i Det Historiske Selskab og gjennom nestlederverv i Fadderutvalget på Dragvoll. Gjennom disse vervene har jeg også lært mye om samarbeid med instituttene om det er gjennom samtaler eller mer offisielle avtaler som vi har ordnet med dem. I tillegg til dette har jeg vært i referansegrupper i seks ulike fag. Med noe tidligere erfaring og med masse engasjement tror jeg at jeg kan bli en god ITV for historie studentene. Jeg er godt oppdatert på studieplanen og opptatt av hvordan denne vil utvikle seg fremover. Også opptatt av hvordan studiehverdagen er for hver enkelt student, vil at den skal ha stort faglig utbytte og være preget av trivsel.

2. Eirik Kristoffersen

Eirik

Navn: Eirik Vige Kristoffersen
Alder: 22
Studerer:  Bachelor – Historie

Hei der! Jeg stiller til valg som instituttillitsvalgt for institutt for historiske studier. Jeg stiller fordi jeg ønsker en bedre forståelse av hvordan instituttet fungerer i en søken på å få studentenes stemmer hørt! Instituttets oppfatninger og prioriteringer vil ikke alltid gå parallelt med studentenes syn på hva studiene er og burde være, her er det viktig for meg å prøve å presentere budskapet på en måte som når igjennom. Det kreves et stadig engasjement fra oss alle for å holde studiene våre varierte, relevante og attraktive. Tilgjengelighet er veldig viktig for meg da det kreves for å kunne vite hva som faktisk ønskes. Av erfaringer har jeg vært aktiv i referansegrupper der jeg nå sitter i mitt fjerde fag, herifra har jeg fått inspirasjon til å jobbe videre opp mot instituttet. Ved siden av studiet jobber jeg frivillig i Framtiden i Våre hender, der jeg har hatt nestleder og leder verv. Håper du har en strålende dag videre!


Avgi din stemme her!


Kandidater til Instituttillitsvalgt (ITV) for Kunst- og medievitenskap

Det er foreløpig ingen kanidater til dette vervet.
For å stille, send en mail til ftv@hf.ntnu.no eller still på allmøte for instituttet: mandag 3. april, kl 14:15 i rom 6341 (Dragvoll)


Avgi din stemme her!


Kandidater til Instituttillitsvalgt (ITV) for Tverrfaglige kulturstudier

Det er foreløpig ingen kanidater til dette vervet.
For å stille, send en mail til ftv@hf.ntnu.no eller still på allmøte for instituttet: mandag 3. april, kl 14:15 i D151 (Dragvoll)


Avgi din stemme her!

nb_NO
en_US