23. mars 2017

Kandidater

Her kan du lese om kandidatene til Studentrådsvalget ved Det humanistiske fakultet høsten 2017, og finne de kandidatene du tror best vil representere deg.
For mer info om de ulike vervene, klikk her!
Vil du stille til valg? Klikk her!

Under finner du kandidater til valgene av:
1. Fakultetsansvarlig Fakultetstillitsvalgt (FTV)
2. Kommunikasjonsansvarlig Fakultetstillitsvalgt (FTV)
3. Læringsmiljøansvarlig Fakultetstillitsvalgt (FTV)

4. ITV for Språk og litteratur
5. ITV for Filosofi og religionsvitenskap
6. ITV for Historiske studier
7. ITV for Kunst- og medievitenskap
8. ITV for Tverrfaglige kulturstudier
9. ITV for Musikk

Resultater fra valget publiseres her, etter valgene er avsluttet.


Kandidater til Fakultetsansvarlig Fakultetstillitsvalgt (FTV)

1. Karoline Jermstad


Studie: 
Musikkvitenskap, 1. år master

Jeg er sittende fakultetsansvarlig fakultetstillitsvalg, og stiller nå til gjenvalg. Jeg syns dette vervet har vært svært spennende, og jeg har lært mye av å være studentenes stemme på fakultetsnivå, og dette er noe jeg gjerne vil fortsette å gjøre. Den beste delen av vervet er å kunne hjelpe studenter med å få en bedre studiehverdag, og det er også den viktigste. Jeg er ikke redd for å si fra til fakultetet om noe bør endres på, selv om man ofte kan møte motstand fra fakultetet. Om jeg blir gjenvalgt lover jeg å gjøre det beste jeg kan for å gjøre din studiehverdag bedre.

Beksriv deg selv med ett ord: Fargerik

Beskriv NTNU med ett ord: Muligheter

Hva er din beste egenskap: Jeg gjennomfører alltid det jeg starter på.

Hva er din dårligste egenskap: Jeg kan være sta på saker jeg virkelig bryr meg om.

2. Marvel Leonhardsen


Studie: 
Drama og Teater, 1. år bachelor

I am against bullying and will always be. With an extra position, this can be my chance to help and promote kindness around us. I was bullied for multiple times but I’m not doing this for myself. It’s because I am a mother with full of hope. If we from NTNU, continue to practice better treatments, promote humbleness, integrity and appreciation, then my child and all of the children today will help us spread the great acts to their future next generations. And experience the best friendly environment that they deserve, not just when they become students, but along the way.

Beksriv deg selv med ett ord: Marvelous

Beskriv NTNU med ett ord: Future

Hva er din beste egenskap: Responsible

Hva er din dårligste egenskap: Stubborn

Avgi din stemme her!


Kandidater til Kommunikasjonsansvarlig Fakultetstillitsvalgt (FTV)

1. Sondre Kristoffersen Rekdal

Studie: Historie, 3. år bachelor

Dette semesteret markerer utgangen av mitt verv som instituttillitsvalgt for institutt for historiske studier. Dette vervet har styrket mitt engasjement, min tro på mine medstudenter, og den innflytelsen vi har sammen. Nå er tiden inne for å ta dette engasjementet opp til fakultetsnivå!

Som kommunikasjonsansvarlig fakultetstillitsvalgt vil jeg være konstant bevisst på Studentrådets synlighet og tilgjengelighet ovenfor mine medstudenter. Det er viktig at mine medstudenter vet hvem som taler deres sak, og å huske hvem jeg representerer. Derfor kan du være sikker på at jeg vil representere studentene på HF-fakultetet med den største respekt og innsatsvilje!

Mine hjertesaker er ensomhet og mobbing. Dette er dessverre to elementer flere studenter ved NTNU opplever. NTNU er et sted for alle og studentlivet er en tid hvor nettverk skal knyttes, ikke reduseres. Selv om mobbing og ensomhet er temaer som kan være vanskelig å forhindre, har jeg troen på at det kan gjøres. Alle studenter fortjener en trygg studiehverdag!

Ved å velge meg får du en dedikert fakultetstillitsvalgt som vil styrke studiemiljøet, som tar alle saker på alvor og som ønsker alle utfordringer hjertelig velkomne! Godt valg!

Beksriv deg selv med ett ord: Dedikert

Beskriv NTNU med ett ord: Nytenkende

Hva er din beste egenskap: Evne til refleksjon

Hva er din dårligste egenskap: Til tider litt for glad i orden og regler.

Avgi din stemme her!


Kandidater til Læringsmiljøansvarlig Fakultetstillitsvalgt (FTV)

1. Annbjørg Pasteur Stø

StudieHistorie, 1. år master

Jeg er en engasjert student. Har gjennom studietiden min på NTNU vært innom ere verv, som leder for linjeforening, nestleder for Fadderutvalget og nå instituttillitsvalgt. På grunn av dette, samt fire år på universitetet, har jeg fått innblikk i ulike deler av studenthverdagen og ser på dette som en fordel som tillitsvalgt og representant. Jeg mener jeg kan gjøre en god jobb for studentene, og håper jeg får muligheten til å vise det.

Beksriv deg selv med ett ord: Målbevisst

Beskriv NTNU med ett ord: Spennende

Hva er din beste egenskap: Stor arbeidskapasitet

Hva er din dårligste egenskap: Utålmodig

Avgi din stemme her!


Kandidater til Instituttillitsvalgt (ITV) for Språk og litteratur

1. Sandra Haltbakk

Hei! Mitt navn er Sandra Haltbakk, jeg er 21 år gammel og går lektor i engelsk, og har spansk som andrefag. Jeg har vært ITV for ISL tidligere, men ønsket ikke å fortsette høstsemesteret 2017 grunnet praksis. Nå ønsker jeg å gjøre mitt beste for en bedre hverdag for studentene.

Beksriv deg selv med ett ord: Punktlig.

Beskriv NTNU med ett ord: Kunnskap.

Hva er din beste egenskap: Jeg tar ansvar.

Hva er din dårligste egenskap: Jobber dårlig under press.

Avgi din stemme her!


Kandidater til Instituttillitsvalgt (ITV) for Filosofi og religionsvitenskap

1. Alexandra Esdaile

Studie: Filosofi, 1. år bachelor

Jeg skal gjøre mitt beste for å være et godt bindeledd. Jeg er genuint opptatt av samarbeid og kommunikasjon, og har tro på at instituttet kan gjøre hverdagen til studentene bedre(og omvendt).

Kan tenke litt vel mye. Derfor er filosofi fantastisk, fordi det gir verktøy for å sette tenking i system.  

Beksriv deg selv med ett ord: Diplomatisk

Beskriv NTNU med ett ord: Fremtidshåp

Hva er din beste egenskap: Jeg kan se ting fra flere sider

Hva er din dårligste egenskap: Kan tenke litt vel mye. Derfor er filosofi fantastisk, fordi det gir verktøy for å sette tenking i system.

Avgi din stemme her!


Kandidater til Instituttillitsvalgt (ITV) for Historiske Studier

Begge instituttillitsvalgte for Institutt for historiske studier trer av, hvorav én har hatt stillingen i ett semester (halv periode). Valget deles derfor i to; valg av én ITV for to semestre (hel periode), og én ITV for ett semester (halv periode).

1. Maria Helene Beck (Hel periode)

Jeg ønsker å stille på bakgrunn av at jeg interesserer meg for arbeidet itven gjør og mener jeg har stort engasjement og gode nok egenskaper til å gjøre en god jobb. Etter å ha vært ptv for bachelor i historie over to perioder har jeg skaffet meg mye erfaring innen et slikt verv. I tillegg har jeg vært en del av styret i linjeforeningen til historie i tre perioder og med dette er jeg ikke et ukjent fjes for mange av studentene på HF og det er en fordel. Som en sosial, positiv og pålitelig person føler jeg at et verv som instituttillitsvalgt er perfekt for meg.

Studentenes stemme må bli hørt, dette vil jeg hjelpe med!

2. Tor-Einar Siebke (Halv periode)

Studie: Histore, 3. år bachelor

En av de beste tingene med å studere i Trondheim har alltid vært det levende og inkluderende frivillige studentmiljøet hvor folk jobber sammen på tvers av alle skillelinjer for å skape en god og trygg hverdag for alle studenter. I løpet av min tid ved NTNU har jeg vært engasjert i flere studentorganisasjoner på tvers av studiene ved instituttet for historiske studier og har fått et godt innblikk i folks studiehverdag og deres behov. I tillegg har jeg fått erfaring innen denne typen arbeid og muligheten til å knytte mange kontakter som kan gjøre meg i stand til å være synlig og tilgjengelig for de som skulle trenge hjelp. Jeg håper derfor å få muligheten til å bruke mine egenskaper til å forbedre hverdagen til studentene ved å bli tillitsvalgt.

Avgi din stemme her!


Kandidater til Instituttillitsvalgt (ITV) for Kunst- og medievitenskap

1. Marvel Leonhardsen


Studie: 
Drama og Teater, 1. år bachelor

I am against bullying and will always be. With an extra position, this can be my chance to help and promote kindness around us. I was bullied for multiple times but I’m not doing this for myself. It’s because I am a mother with full of hope. If we from NTNU, continue to practice better treatments, promote humbleness, integrity and appreciation, then my child and all of the children today will help us spread the great acts to their future next generations. And experience the best friendly environment that they deserve, not just when they become students, but along the way.

Beksriv deg selv med ett ord: Marvelous

Beskriv NTNU med ett ord: Future

Hva er din beste egenskap: Responsible

Hva er din dårligste egenskap: Stubborn


Avgi din stemme her!


Kandidater til Instituttillitsvalgt (ITV) for Tverrfaglige kulturstudier

1. Leif-Georg Johansen

Studie: Kunnskap, teknologi og samfunn (STS), 1. år master

Jeg bryr meg om de jeg studerer med, og syns det er gøy å kunne hjelpe andre. Jeg gjør mitt beste for å lytte til og forstå de jeg snakker med og respekterer dem for dem de er.

Beksriv deg selv med ett ord: Grei

Beskriv NTNU med ett ord: Bra

Hva er din beste egenskap: Jeg er omgjengelig

Hva er din dårligste egenskap: Jeg prokastinerer.


2. Maria Langenes Martinsen

Studie: Kunnskap, teknologi og Samfunn (STS), 1. år master

Jeg heter Maria, er snart 25 år og kommer fra Lier i Buskerud. Jeg har gått på NTNU i tre år nå, og begynner faktisk å bli ganske kjent. Til tross for dette har jeg ikke tidligere engasjert meg i verv – før nå. Jeg tenker jeg kommer til å angre om jeg ikke gjør dette før det er for sent. Siden jeg har mye tid til overs, og er en omgjengelig, organisert og ordentlig person, mener jeg dette vil passe midt i blinken for meg, da jeg trives med å fikse ting og hjelpe de som måtte trenge det. Jeg er et morsomt vesen det ikke er vanskelig å bli kjent med, og mener derfor jeg kan bidra med noe positivt som tillitsvalgt!

Beksriv deg selv med ett ord: Jovial

Beskriv NTNU med ett ord: STORT

Hva er din beste egenskap: Jeg vil si jeg er ganske selvstendig!

Hva er din dårligste egenskap: Jeg kan og til være litt… fjern. Men jeg lærer.

3. Kristine Frammarsvik
Studie: Kunnskap, Teknologi og Samfunn (STS), 1. år master
Jeg heter Kristine, og er 22 år. Jeg går på MSTS og ønsker å delta mer aktivt i min og mine medstudenters studiehverdag. Jeg har lenge ønsket å bli mer aktiv, men har ikke tatt steget før nå. Jeg er omgjengelig og har en forferdelig sans for humor, som får meg til å tro at jeg vil passe godt inn. Jeg tror disse egenskapene vil bidra til at jeg blir et godt bindeledd mellom studentene og instituttet. Jeg ønsker også at vi, på tross av at vi er et lite institutt skal få (så nærme som mulig i allefall) like muligheter som andre institutt.

Beksriv deg selv med ett ord: Utadvendt

Beskriv NTNU med ett ord: Kunnskapsrik

Hva er din beste egenskap: Jeg blir lett engasjert!

Hva er din dårligste egenskap: Utålmodighet.

Avgi din stemme her!


Kandidater til Instituttillitsvalgt (ITV) for Musikk

1. Mads Heggen

Dersom jeg blir valgt som instituttstillitsvalgt, får dere en omgjengelig, sosial og engasjert person som kontaktledd mellom dere og instituttet. Jeg er opptatt av rettferdighet, inkludering og at beslutninger tas i fellesskap. Hos meg er det høy takhøyde.

Jeg kommer til å tale musikkvitenskapens saker på en tydelig, kommunikativ og ordentlig måte. Alle saker settes side om side med hverandre, uavhengig av størrelse. Det betyr at flere sider ved studiehverdagen kan forbedres.

Fra tidligere har jeg erfaring med administrativt arbeid i Ålesunds strykeorkester, samtidig som at jeg også har noe politisk arbeid i bakhånd. Fra før sitter jeg også i refferansegruppa.

2. Esther Torsvik Gieselmann

Hei! Jeg heter Esther Torsvik Gieselmann og er på mitt 3. semester på bachelor. (På fritida synger jeg i TKS og har verv som visedirigent hvor jeg også er med i kunstnerisk råd.) Grunnen til at jeg stiller til valg som ITV er at jeg liker å engasjere meg. Jeg har lyst til å være en stemme utad, sammen med den andre representanten for instituttet, og tale vår sak. Jeg har allerede engasjert meg en del som nåværende representant i referansegruppa og har en generell interesse for miljøet, rett og slett.

Avgi din stemme her!

nb_NO
en_US