mars 26, 2022

Kandidatskjema Even Samir Kaushik

Navn: Even Samir Kaushik

Alder: 22

Studie: Lektor engelsk, 4. året

Kontaktinformasjon: evenska@stud.ntnu.no

Stiller til: Instituttillitsvalgt på institutt for språk og litteratur

Informasjon om kandidaten: 

Heisann! Jeg heter Even, er 22 år og går fjerdeåret på lektorutdanningen i engelsk. Jeg stiller til gjenvalg da jeg allerede har vært ITV ved ISL i 2 semestre allerede, og trives veldig godt med dette. Før jeg ble ITV var jeg også programtillitsvalgt som gjør at jeg allerede er blitt kjent med diverse kontaktpersoner, lært meg rutiner, og blitt kjent med hvordan tillitsvalgt arbeidet foregår. Jeg trives veldig godt med tillitsvalgtarbeid og liker svært godt travle og fylte dager.

Motivasjon for å stille: 

jeg har veldig lyst til å fortsette med arbeid som jeg allerede har startet på, da jeg har lært meg hvem som kan kontaktes om hva, og hvilke saker som er viktige for instituttet. Tidligere har jeg assistert i arbeid om masterselesalplasser planlegging av forskjellige møter. Jeg har lyst til å ekspandere denne kunnskapen og ønsker virkelig å bli enda tryggere i min rolle som tillitsvalgt, og fortsette arbeidet jeg har begynt på.