oktober 21, 2022

Kandidatskjema Håkon Gravem Isaksen

Navn: Håkon Gravem Isaksen

Alder: 26 år

Studie: Lektorutdanningen i språkfag, 5. året

Kontaktinformasjon:  haakogi@stud.ntnu.no

Stiller til: Læringsmiljøansvarlig FTV

Informasjon om kandidaten:

Jeg har vært tillitsvalgt siden 2018, og har siden da vært både instituttillitsvalgt, studenttingsrepresentant og medlem av Studenttingets arbeidsutvalg. Jeg har også sittet som læringsmiljøansvarlig fakultetstillitsvalgt ved det Humanistiske fakultet, og ønsker å stille til gjenvalg til denne stillingen. Jeg anser meg selv som godt skikket til vervet, både på bakgrunn av personlige egenskaper og lang erfaring med tillitsvalgtarbeid ved NTNU. Jeg er engasjert, strukturert og har evnen til å arbeide effektivt og målrettet for studentenes beste. Jeg har også erfart godt samarbeid med ledelsen på fakultetet, og tror dette vil være en styrke i det videre arbeidet med å tale studentenes sak.

Motivasjon for å stille:

Jeg har gjennom tiden min som læringsmiljøansvarlig fakultetstillitsvalgt arbeidet sammen med resten av Studentrådet i en rekke saker for å bedre studiehverdagen for studentene ved det Humanistiske fakultet. Deriblant har vi arbeidet frem en fagvalgsdag som skal gjøre det lettere for studenter å ta gode avgjørelser når de skal velge sitt breddeår i utdanningen. Videre har jeg dette semesteret arbeidet aktivt for å sette studentenes psykiske helse på dagsorden på fakultetet, særlig etter at resultatene fra Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse ble publisert. Her har jeg vært i dialog med fakultetet om å arrangere en dag for psykisk helse, hvor tanken er å gi studentene informasjon om de helsetilbudene som finnes i Trondheim for studenter som har behov både for psykisk helsehjelp og lavterskeltilbud. Dette er et arbeid som vil måtte videreføres frem mot realisering neste semester, og jeg håper på fornyet tillit i vervet slik at dette resulterer i at arrangementet faktisk gjennomføres. Videre har jeg også arbeidet aktivt med å forbedre campusarealene til studentenes beste, slik at vi fortsatt har en velfungerende og imøtekommende campus i tiden frem mot slutten av campussamlingen. Her har jeg arbeidet aktivt med resten av de studenttillitsvalgte og fakultetene på Dragvoll om å oppgradere studentarealer, som bordtennisrommet ved kantinetrappa. Dette er et prosjekt som etter planen skal settes i gang neste år. Jeg har også jobbet aktivt med å få mikrobølgeovn tilbake på campus, da dette er en helt grunnleggende fasilitet som studentene burde ha tilgang til. Dette arbeidet pågår fremdeles, og jeg håper på fornyet tillit slik at jeg kan fortsette arbeidet med å følge opp prosjektet. Godt valg!