oktober 21, 2022

Kandidatskjema Hedda Solberg

Navn: Hedda Solberg

Alder: 23 år

Studie: MLHIST, 5.året

Kontaktinformasjon:  heddso@stud.ntnu.no

Stiller til: Lektortillitsvalgt HF

Informasjon om kandidaten:

Mitt navn er Hedda Solberg, jeg er 23 år og kommer fra Trondheim. Jeg har tidligere vært PTV for MLHIST i 4 semester, og jeg har snart hatt vervet som LTV i ett semester. Dette semesteret er jeg i gang med masteroppgaven, og jeg har valgt å skrive om andrehåndsmarkedet i Trondheim på 1790-tallet, med hovedfokus på auksjonsprotokoller.

Motivasjon for å stille:

En motivasjon for å stille til dette vervet er at jeg kun har hatt vervet dette semesteret, og ønsker å gjøre mer. Jeg har brukt denne høsten på å sette meg inn i rollen, og nå som jeg har kommet inn i vervet ønsker jeg å fortsette arbeidet. Jeg synes det er viktig at lektorene sin stemme blir ivaretatt og hørt. Da jeg nå er på mitt 5. år er jeg ferdig med det som angår profesjonsdelen av studiet, som er felles for alle lektorprogram, og har derfor erfaringer jeg kan ta med meg inn i vervet.