oktober 21, 2022

Kandidatskjema Hilde Myrvold

Navn: Hilde Myrvold

Alder: 23 år

Studie: Europastudier, 5. året

Kontaktinformasjon:  hildemyr@stud.ntnu.no

Stiller til: Instituttillitsvalgt IHK

Informasjon om kandidaten:

Mitt navn er Hilde, jeg er 23 år og går andreåret på master i europastudier. Det siste semesteret har jeg vært ITV for IHK, et verv jeg gjerne vil fortsette med. Her har jeg blant annet sittet i utdanningsutvalget for institutt for historiske og klassiske studier, og tatt del i pedagogisk komite for både historie og europastudier. Tidligere har jeg engasjert meg i linjeforeningen Eureka som karriereansvarlig, og jeg har vært sosial læringsassistent for europastudier. Som sosial læringsassistent har jeg fått være med på å arrangere sosiale eventer, sette studenter i kontakt med andre studenter på tvers av kull og valgfag, noe som var svært givende for meg, og forhåpentligvis for de som tok i bruk tilbudet. Nå går mye av tiden til vervet som ITV for IHK, noe jeg synes er veldig gøy og dermed stiller jeg til gjenvalg!

Motivasjon for å stille:

Jeg vil fortsette å være et bindeledd mellom studentene og instituttet, og synes vi har hatt god fremdrift i relevante saker i samspill med instituttet så langt. Samtidig mener jeg det også er viktig at de tillitsvalgte er synlige, og ikke minst tilgjengelige, og dette er noe jeg vil bidra til både for IHK og studentrådet forøvrig. Studentvelferd er noe jeg setter høyt, og jeg har de siste månedene sett hvilken innvirkning vårt arbeid har for andre studenter. Jeg har stortrivdes i studentrådet så langt, og vil veldig gjerne holde på et semester til