mars 26, 2022

Kandidatskjema Hilde Myrvold

Navn: Hilde Myrvold

Alder: 23

Studie: Europastudier, 4. året

Kontaktinformasjon: hildemyr@stud.ntnu.no

Stiller til: Instituttillitsvalgt – Institutt historiske og klassiske studier Dragvoll (1/2 år)

Informasjon om kandidaten: 

Jeg heter Hilde, og går førsteåret master i europastudier. Jeg har ikke vært Instituttillitsvalgt tidligere, men ønsker gjerne å få denne stillingen nå fordi jeg vil bidra til økt studentvelferd, og å være et bindeledd mellom studentene og instituttet. Til tross for at jeg ikke har vært tillitsvalgt tidligere, har jeg engasjert meg i linjeforeningen som karriereansvarlig og medlem i sosial komiteen, samt at jeg har vært sosialt læringsansvarlig for europastudier. Som sosial læringsassistent har jeg fått være med på å arrangere sosiale eventer, sette studenter i kontakt med andre studenter på tvers av kull og valgfag, noe som har vært svært givende for meg, og forhåpentligvis for de som tok i bruk tilbudet. Nå er jeg praktikant for ID-Norway i Trondheim, og får ta del i prosjektarbeid for bærekraftig utvikling primært i øst-Europa. Det synes jeg er veldig gøy og spennende, fordi jeg får bidra med mine ideer og påvirke prosjektarbeidet i samarbeid med ledelsen.

Motivasjon for å stille:

Jeg vil gjerne være instituttillitsvalgt fordi jeg vil være med å fremme studentvelferden i studentrådet og ved instituttet. For meg er det veldig viktig at de tillitsvalgte er svært synlige, og ikke minst tilgjengelige, og dette er noe jeg vil ta del i.