oktober 21, 2022

Kandidatskjema Idun Myrseth

Navn: Idun Myrseth

Alder: 22 år

Studie: Lektor i språkfag, 4. året

Kontaktinformasjon: idunmyrseth@gmail.com

Stiller til: Instituttillitsvalgt ISL

Informasjon om kandidaten:

Jeg er jo som nevnt på 4.året på lektorstudiet, jeg går engelsk og tar spesialisering i litteratur. Andrefaget mitt er historie, men engelsk og litteratur er helt klart preferansen. Jeg har verv i ISFiT2023 og er der nestsjef i kunstgjengen. Ellers er jeg glad i film og fotografi!

Motivasjon for å stille:

Motivasjonen min for å stille er nok en blanding av å ville ha en ting som trekker meg til Dragvoll ettersom at neste semester vil jeg nok være mest på Kalvskinnet. Ellers vil jeg også vite litt mer om hva som skjer på institutt og fakultet. (Skal heller ikke legge skjul på at lønn er nice;))