oktober 21, 2022

Kandidatskjema Kirsti Jacobsen

Navn: Kirsti Jacobsen

Alder: 25 år

Studie: Kunsthistorie, 4. år.

Kontaktinformasjon:  Kirsti Jacobsen

Stiller til: Instituttillitsvalgt IKM

Informasjon om kandidaten:

Jeg er 25 år, og en verdensvant bergenser. Jeg studerer for tiden kunsthistorie, og er (selvfølgelig) veldig glad i kunst. På fritiden min lages også en del kunst – det skjer attpåtil en del spilling av D&D, arbeid i Nisje Tidsskrift, og jeg illustrerer i Under Dusken. Som en sosial person, så liker jeg å drive på med verv og ulike prosjekter med andre folk!

Motivasjon for å stille:

Etter å ha satt snart tre år som PTV, to av disse for kunsthistorie, så føltes det naturlig å nå stille som ITV. Jeg har nettopp begynt på masteremner i kunsthistorie, og føler at jeg er klar for enda flere nye begynnelser! Som PTV har jeg samarbeidet regelmessig med ansatte på instituttet, og har der merket hvor viktig det er at studentene får sin stemme hørt. Dette har virkelig motivert meg til å ville jobbe mer innenfor studentdemokratiet. Det har òg gitt meg flere mål jeg vil jobbe opp mot som ITV, for å bedre studiemiljøet for alle oss som går på instituttet!