mars 26, 2022

Kandidatskjema Lasse Zetterlund

Navn: Lasse Zetterlund

Alder: 24

Studie: Historie bachelor 3. året

Kontaktinformasjon: lassez@ntnu.no

Stiller til: Fakultetsansvarlig fakultetstillitsvalgt

Informasjon om kandidaten: 

Jeg heter Lasse og er nå i siste semester i min bachelor i historie. Tidligere har jeg også tatt en bachelor i Europastudier. Det siste året har jeg vært Instituttillitsvalgt ved Institutt for Moderne samfunnshistorie. Der har jeg jobbet med å få innført en breddeårsdag for Humanistisk Fakultet, fagrelevans for historiestudenter og med å gjøre instituttet mer tilgjengelig for studentene. Jeg er også aktiv i linjeforeningen Det Historiske Selskab som faglig ansvarlig.

Motivasjon for å stille:

Jeg stiller til valg som fakultetstillitsvalgt fordi jeg mener at jeg har evnen til å snakke studentenes sak på fakultetsnivå. Vi studentene er den aller viktigste delen av hele universitetet, derfor mener jeg at det er avgjørende at våre stemmer blir hørt. Jeg har fått godt gjennomslag for de saken jeg har jobbet med på instituttnivå og er derfor sikker på at jeg kan fortsette det gode arbeidet på i dette vervet!