oktober 21, 2022

Kandidatskjema Maren Grothe

Navn: Maren Grothe

Alder: 21 år

Studie: Religionsvitenskap, 2.året

Kontaktinformasjon:  maregrot@ntnu.no

Stiller til: Instituttillitsvalgt IFR

Informasjon om kandidaten:

Hei! 🙂 Jeg ble student for ett år siden, kastet meg ut i noe nytt og stilte som ITV. Fordi dette vervet, var viktig og gøy stiller jeg nå til gjenvalg. Har ikke så mye av denne typen erfaringer fra tidligere, men man lærer jo alltids undervegs. I fjor satt jeg også i Linjeforeningsstyret.

Motivasjon for å stille:

Min motivasjon for å stille er miljøet blant studentene på instituttet. Her har SHOT-undersøkelsen vist en negativ trend. Trivsel på skolen er viktig for hvordan man har det i hverdagen og for læring. Derfor er dette noe jeg vil jobbe for. For at dette skal være mulig er jeg avhengig av studentenes meninger og tanker, derfor vil jeg selv jobbe med min egen synlighet og tilgjengelighet.