oktober 21, 2022

Kandidatskjema Maria Konow

Navn: Maria Konow

Alder: 25 år

Studie: Lektor i historie, 5. året

Kontaktinformasjon:  mariakonow@hotmail.no

Stiller til: Instituttillitsvalgt IMS

Informasjon om kandidaten:

Jeg er 25 år, kommer fra Nesna, studerer lektor i historie, og holder nå på med masteren hvor jeg skal skrive om Raufoss og norsk våpenindustri. Jeg har arbeidet som instituttillitsvalg for moderne samfunnshistorie i flere semestre, og har vært med på å skape et godt forhold mellom instituttet og studentene. Jeg har representert studentene på instituttmøter og arbeidet med viktige saker på studentens vegne. Jeg har blant annet vært med på å åpne Café Sito under koronapandemien, fått på plass et eget seminar om arbeidslivsrelevanse for historiestudentene, og en egen breddeårsdag på Dragvoll med bedre kommunikasjon rundt breddeåret.

Motivasjon for å stille:

Gjennom mitt arbeid som ITV har jeg opparbeidet meg et godt forhold til instituttet, og jeg har flere prosjekter som jeg ønsker å fullføre og starte opp. Jeg ønsker å arbeide videre med å bedre forholdet mellom studentene og instituttet, og skape en større tilhørighet blant studentene. Jeg ønsker å fortsette med å gi studentene plass på instituttets egne seminarer, og få instituttet til å inkludere studentene i større grad. I tillegg ønsker jeg å få tilbake mikrobølgeovnen som ble fjernet fra kantina, som er en viktig sak for oss studentrådet.