mars 26, 2022

Kandidatskjema Matilde Brox Bordal

Navn: Matilde Brox Bordal

Alder: 24

Studie: Europastudier, 4. året

Kontaktinformasjon: matildbb@stud.ntnu.no

Stiller til: Kommunikasjonsansvarlig fakultetstillitsvalgt

Informasjon om kandidaten: 

Mitt navn er Matilde, jeg er 24 år og går første året på master i Europastudier. Tidligere har jeg gått bachelor i Europastudier på NTNU og året 2020-2021 satt jeg som programtillitsvalgt. Samme tidsperiode satt jeg som studentrepresentant i utdanningsutvalget for institutt for historiske og klassiske studier. Fra februar 2021 og ut året var jeg sosialt læringsassistent for europastudier. Her arrangerte vi ulike eventer for studentene for å skape et bedre sosial samhold under koronasituasjonen hvor det sosiale ble svært begrenset. I tillegg, har jeg vært Kjelleransvarlig i Eureka linjeforening, hvor jeg har jobbet tett med styret for det sosiale i linjeforeningen. For tiden er jeg i Brussel for et praktikantopphold hos SINTEFs brusselkontor. Sintef er ett av Europas største forskingsinstitusjoner og jobber tett på Europa og EUs forskningsprosjekter. Her får jeg bidra og jobbe tett på prosjekter som Horisont Europa og European Green Deal. Andre oppgaver jeg bidrar med å skrive og redigere ett nyhetsbrev, og planlegging og gjennomføring av Webinar og eventer.

Motivasjon for å stille: 

Etter å ha vært programtillitsvalgt for Europastudier og bidratt til studentrådets arbeid ønsker jeg veldig gjerne å få muligheten til å fortsette med dette. Studenters velvære er noe som betyr mye for meg og som jeg ønsker å kjempe for. Studentrådene på NTNU er blant de viktigste organene studentene har for å fremme sine meninger og for å gjøre en forskjell og dette er noe jeg ønsker å bidra med.