mars 29, 2022

Kandidatskjema Norunn Kristensen

Navn: Norunn Kristensen

Alder: 33 år

Studie: Bachelor i Arkeologi, 3. året. Potensiell master arkeologi, 1. året fra høst 2022.

Kontaktinformasjon: norunk@stud.ntnu.no

Stiller til: Instituttillitsvalgt – Institutt for historiske og klassiske studier Kalvskinnet (1 år) (masterstudent)

Informasjon om kandidaten: 

Jeg er på siste året av min bachelor i arkeologi og håper på å komme inn på master til høsten. Jeg har nå vært PTV for bachelor nivå i arkeologi i ett år. Her har jeg fått erfaring med møter og jobbing i team gjennom 5års evalueringen av arkeologi programmet. Ellers er jeg liker jeg at det skjer ting rundt meg så er med på det meste av sprell og morro.
Motivasjon for å stille: 
Jeg ønsker å stille for å kunne bidra til å gjøre studietilværelsen best mulig for nåværende og fremtidige arkeologistudenter.