desember 4, 2022

Kandidatskjema Peder Bergset Botten

Navn: Peder Bergset Botten

Alder: 21 år

Studie: Bachelor i filosofi, 3. år

Kontaktinformasjon: pederbbo@ntnu.no

Stiller til: Internt Ansvarlig fakultetstillitsvalgt

Informasjon om kandidaten:
Eg sat som ITV på institutt for filosofi og religionsvitskap i eitt og eit halvt år, og saknar no livet i studentrådet. Med erfaring både frå studentråd og anna frivillegheit, trur eg eg har noko å bidraga med som FTV det neste semesteret.

Motivasjon for å stille:

Det var kjempeartig å vera ITV, og arbeida med studentpolitikk på Dragvoll til dagleg. Som FTV kan ein gjera det endå meir, og på eit høgare nivå, noko eg gjerne kunne tenkt meg i lag med dei andre tillitsvalde i studentrådet. Godt val!