mars 26, 2022

Kandidatskjema Simon Moe

Navn: Simon Moe

Alder: 21

Studie: Bachelor i Film- og videoproduksjon, 2. året

Kontaktinformasjon: simon.moe13@gmail.com

Stiller til: Instituttillitsvalgt – Institutt for kunst- og medievitenskap

Informasjon om kandidaten: 

Hei! Jeg studerer film og videoproduksjon og er nå i det andre året av studieløpet. Jeg har lyst å fortsette med film i framtiden og blir superinspirert av all kreativiteten ved våre studenter. Derfor ønsker jeg å skape et trivelig og skapende miljø ved instituttet, med enda større vekt på det praktiske og det kreative enn det er i dag.

Motivasjon for å stille: 

Jeg har vært ITV i et år nå og har lyst til å fortsette med stillingen, siden det er fortsatt masse åpne saker som jeg har lyst å jobbe med videre, bl.a. å sikre flere møter mellom studentene på tvers av linjene og jobbet nært med PTVene for å forbedre de praktiske studieforløpene på film og teater.