oktober 21, 2022

Kandidatskjema Synne Svarstad Hanslien

 

 

 

 

 

 

 

 

Navn: Synne Svarstad Hanslien

Alder: 22 år

Studie: Årsstudium tysk, 4. året

Kontaktinformasjon:  synnesha@stud.ntnu.no

Stiller til: Fakultetsansvarlig FTV

Informasjon om kandidaten:

Hei! Jeg heter Synne, er 22 år gammel og kommer fra Lillehammer. Jeg går et årsstudium i tysk, og har tidligere fullført en bachelor i historie. Jeg har sittet som ITV (instituttillitsvalgt) ved Institutt for moderne samfunnshistorie i to perioder, så jeg er allerede litt kjent med hvordan ting fungerer i Studentrådet. Studentdemokratiet er viktig for meg fordi det gir oss et forum der vi kan ta opp, diskutere og fremme saker som angår oss studenter. Vervet som ITV har vært veldig givende og ikke minst gøy! Dette har gjort at jeg nå har lyst til å stille som fakultetsansvarlig fakultetstillitsvalgt.

Motivasjon for å stille:

Motivasjonen min for å stille kommer av at jeg brenner for studentenes trivsel, og jeg har derfor lyst til å engasjere meg mer i Studentrådet HF. Hittil har ITV-vervet vært veldig bra, men jeg vil gjerne ta med meg enda mer erfaring fra studentdemokratiet. Det er mange viktige saker som angår oss studenter, og jeg vil forsøke å fremme disse så godt jeg kan. Jeg er utadvendt og engasjert, og vil gjerne prøve å involvere flere studenter i studentpolitikken. Jeg er klar for å jobbe for at våre interesser skal bli hørt på fakultetsnivå!