mars 26, 2022

Kandidatskjema Synne Svarstad Hanslien

Navn: Synne Svarstad Hanslien

Alder: 22

Studie: Historie, 3. året

Kontaktinformasjon: synnesha@stud.ntnu.no

Stiller til: Instituttillitsvalgt – Institutt for moderne samfunnshistorie

Informasjon om kandidaten: 

Hei! Jeg heter Synne og er 22 år gammel. Jeg går mitt tredje år på bachelor i historie. Dette semesteret er jeg på utveksling i Tyskland, noe som er veldig gøy! Likevel gleder jeg meg til å komme tilbake på Dragvoll til høsten, og forhåpentligvis ta fatt på vervet som ITV ved institutt for moderne samfunnshistorie. Jeg er utadvendt, engasjert og tar gjerne på meg ansvar. Studentdemokratiet er viktig for meg fordi det gir oss studenter et forum der våre interesser blir hørt. Jeg er veldig interessert i å gjøre det jeg kan for at studiehverdagen til historiestudenter skal bli så bra som mulig!

Motivasjon for å stille: 

Jeg har lyst til å stille som ITV fordi studentdemokratiet er viktig, og ikke minst gøy! Jeg hadde verv som ITV i fjor, og da fikk jeg øynene opp for viktigheten av studentdemokratiet. Jeg opplevde at vi studenter ble hørt. Det var en veldig morsom, spennende og ikke minst givende prosess. Jeg har lyst til å være med på å fremme et godt studie- og læringsmiljø blandt historiestudentene!