mars 28, 2022

Kandidaturskjema – Tobias Brox Bordal

Navn: Tobias Brox Bordal

Alder: 22

Studie: Filosofi, Breddeår

Kontaktinformasjon: Tobiasbb@stud.ntnu.no

Stiller til: Kommunikasjonsansvarlig fakultetstillitsvalgt

Informasjon om kandidaten: 

Hei stem.

Motivasjon for å stille: 

Vil.