april 24, 2021

Kristin Eline Marthinsen – Kandidatur ITV ISL

Litt om meg: Jeg går nå førsteåret master i allmenn litteraturvitenskap og har vært bosatt i Trondheim i 4 fine år. På fritiden liker jeg å holde på med håndarbeid og å spille brettspill med venner.

Motivasjon for å stille: Jeg ønsker å stille til gjenvalg for å videre kunne være en positiv aktør innenfor NTNUs studentdemokrati. Jeg er veldig stolt av arbeidet vi har fått gjennomført det siste året og håper vi kan fortsette å representere studentene på best mulig måte. Noen av mine hjertesaker dette året har vært bedre kommunikasjon mellom studenter og ISL samt bedre tilrettelegging for digital undervisning. I tillegg til å videreføre dette inn i en ny periode ønsker jeg også å jobbe med synlighet slik at flere kan få innsikt i de viktige sakene studentrådet tar for seg.

Eventuelt tidligere erfaring: Jeg har tidligere vært programtillitsvalgt for allmen litteraturvitenskap hvor mye av arbeidet handlet om å gå gjennom referansgrupperapporter og å videreformidle studentenes bekymringer og klager videre til programrådet. Jeg har også nå sittet et år som instituttstillitsvalgt hvor jeg har sittet kontorvakt med mine med ITV-er og tatt del i mange studentrådsmøter hvor vi har diskutert studentpolitiske saker samt sittet på diverse ansettelseskomiteer for stillinger på ISL. Jeg har tidligere også vært en del av styre til linjeforeningen Gengangere og jeg er fortsatt en av de sittende redaksjonsmedlemmene i tidsskriftet /riss/ (hvor jeg var hovedredaktør vårsemesteret 2019).