april 22, 2020

Kandidat

Navn: Kristin Eline Marthinsen
Alder: 24

Litt om meg

Jeg går Bachelor i allmenn litteraturvitenskap og har tenkt å gå videre til masterprogrammet. Liker å skrive og å holde meg engasjert i studentmiljøet.

Motivasjon for å stille

Som PTV har jeg fått et lite innblikk i studentdemokratiet og kunne tenke meg å ta en større del i å fremme studentenes interesser.

Tidligere erfaring

Programmtillisvalgt for Allmenn litteraturvitenskap 2019/2020
Medlem av linjeforeningen Gengangere siden våren 2019
Medlem i tidsskriftet /riss/ siden høst 2018, annsvarlig redaktør vår 2019