april 24, 2021

Liss Farstad Nerlandsrem – Kandidatur ITV Musikk Dragvoll

Litt om meg: Jeg er 33 år gammel og tar en mastergrad i musikkvitenskap. Er vel ikke den beste på å beskrive meg selv som person, men jeg kan si at jeg er til å stole på og at jeg er en god problemløser. Ellers hardtarbeidende og tålmodig, nysgjerrig og engasjert.

Motivasjon for å stille: Jeg har vært ITV i nesten et skoleår. Det har gitt meg innsikt i viktig arbeid som foregår i en slik stilling og i studentrådet. Det har jeg lyst å lære mer av og jobbe videre med, for instituttet for musikk og studentene. Rettferdighet, ytringsfrihet, sannhet og trygghet er viktige ord for meg. Disse verdiene motiverer meg til en slik stilling, fordi at som ITV kan jeg bidra i å vedlikeholde og utvikle alt som er i kontekst til verdiene.

Eventuelt tidligere erfaring: Jeg har vært ITV og jeg har vært med i en del ansettelsesprosesser på instituttet for musikk. Jobber også nå som læringsassistent for bachelor elevene på musikkvitenskap. Generell arbeidserfaring gjennom 17 år; jeg har jobbet i mange ulike yrker på flere ulike steder rundt om i landet. Har da opparbeidet meg masse erfaring med mennesker og yrkeslivet. Har hatt ca. 12 år i helsesektoren, fra sykehjem til psykiatri og barnevern. Jeg har masse menneskelig erfaring og liker å jobbe med mennesker. Ellers sitter jeg som leder for klubben i familiebedriften vår hjemme i Møre og Romsdal og har gjort det en god del år. Jeg har også jobbet som lærer og er utdannet lærer i musikk og idrett.