april 24, 2021

Magnus Ryen – Kandidatur ITV IHK Dragvoll

Litt om meg: Jeg er inne i sisteåret på en bachelor i historie. Utenom studie liker jeg å være fysisk aktiv og være sosial. Vil beskrive meg som en arbeidsom, morsom og lett omgjengelig.

Motivasjon for å stille: Det er i løpet av dette tredje året på studie jeg har vært PTV hvor interessen for studentdemokrati, utdanningssystemet og verv innenfor instituttet har økt betraktelig. Som PTV har jeg erfart hvordan å være studentrepresentant, men det er fortsatt mye jeg ikke forstår meg helt på. Derfor har lyst til forstå mer av hvordan systemet fungerer, og hvordan vi kan gjøre studiehverdagen bedre for studentene.

Eventuelt tidligere erfaring: Har sittet som Programtillitsvalgt (PTV) fra høsten 2020. Her har jeg prøvd å fremme studentenes problemer i programrådet og utdanningsutvalget.