april 22, 2020

Kandidat

Navn: Martine Sletten
Alder: 23

Litt om meg

Jeg går førsteåret på en master i likestilling og mangfold, og skriver om endringer i det offentlige helsetilbudet for seksuelle minoriteter. Fra før av har jeg en bachelor i sosialantropologi, og på fritiden er jeg hobbykunster.

Motivasjon for å stille

Jeg har bare vært ved instituttet i ett år, men trives allerede godt. Derfor ønsker jeg å kunne bidra til at flere får en god opplevelse ved instituttet.

Tidligere erfaring 

Jeg har vært PTV en stund, og dermed vært med på møter ved instituttet og har fått satt meg litt inn i «systemet» fra før av.