september 17, 2018

Møter og saker

Grunnet en teknisk svikt sommeren 2017 hvor Studentrådet HFs nettsider var offline, er noe av vårt innhold for øyeblikket utilgjengelig.
Møtereferat kommer snart opp på sidene våre igjen – i mellomtiden er du velkommen til å etterspørre referat og info om saker vi arbeider med ved å kontakte oss på e-post.