7. april 2015

Hva gjør en tillitsvalgt?

Studentdemokratiet

Er du nysgjerrig på vervet som tillitsvalgt, eller kunne tenke deg å være tillitsvalgt selv?

Et år i Studentrådet betyr et år med læring, gode erfaringer og et godt sosialt miljø. Kontoret vårt i Gata er fylt av engasjerte studenter som jobber for å gi studentene en bedre hverdag. Uansett hva du lurer på oppfordrer vi deg til å snakke med oss, enten du vil komme innom kontoret, sende en e-post eller ta kontakt på facebook.
Ingen spørsmål er for store, og ingen er for små!

Internt Ansvarlig Fakultetstillitsvalgt (IA FTV)

Internt ansvarlig er leder for Studentrådet HF, fungerer som møteleder under Studentrådsmøtene, forvalter personalansvaret for de instituttillitsvalgte og sitter i møter for fakultetsstyret ved HF med Fakultetsansvarlig.

Stillingsinstruks for Internt Ansvarlig FTV

Fakultetsansvarlig Fakultetstillitsvalgt (FAK FTV)

Fakultetsansvarlig er rådets representant til sentrale utvalg og styrer som instituttlederforumet, ansettelsesutvalget, HMS-utvalg og fakultetsstyret.

Stillingsinstruks for Fakultetsansvarlig FTV

Kommunikasjonsansvarlig Fakultetstillitsvalgt (KOM FTV)

Kommunikasjonsansvarlig har ansvar for Studentrådets nettsider og sosiale media, overser referansegruppekurs, ivaretar det sosiale miljøet i Studentrådet, representerer studentene i instituttlederforumet, og sørger for at Studentådet når ut til studentene ved Det Humanistiske Fakultet.

Stillingsinstruks for Kommunikasjonsansvarlig FTV

Læringsmiljøansvarlig Fakultetstillitsvalgt (LMA FTV)

Læringsmiljøansvarlig er Studentrådet HFs bindeledd til de øvrige delene av studentpolitikken på i Trondheim. Læringsmiljøansvarlig bakbenker på møter i Studenttinget og Velferdstinget, møter i formøter for Utdanningsutvalget, og tar saker fra Studentrådet til STi & VT, og omvendt.

Stillingsinstruks for Læringsmiljøansvarlig FTV

Instituttillitsvalgt (ITV)

De instituttllitsvalgte blir valgt på allmøtet (og nå elektronisk ved noen institutt) som arrangeres normalt hvert semester. Disse representerer studentene i forskjellige forum på instituttet, i tillegg til å sitte i Studentrådet og delta på studentrådsmøter. Man har ansvar for å holde seg orientert om hvilke saker som opptar studentene på instituttet, og holde instituttledelsen informert om dette. Dette vervet er honorert. Hvert enkelt institutt skal ha oppdatert informasjon om hvem som er instiuttillitsvalgt på deres hjemmesider. Alle tillitsvalgte har kontortid på Studentrådskontoret i Gata en dag i uka, og det er bare å komme innom der hvis det skulle være noe. Man får god opplæring som tillitsvalgt, og det krever ingen tidligere erfaring eller kunnskap, kun et godt engasjement!

Les mer om jobben som ITV

Stillingsinstruks for ITV

Programtillitsvalgt

Som Programtillitsvalgt (PTV) sitter du under instituttillitsvalgt i Studentdemokratiet. Dette er et mindre omfattende verv enn de foregående, men likevel veldig viktig. Blant annet skal du sitte i Programråd for studieprogrammet ditt, og dermed ha kontakt med studieprogramansvarlig. Referansegrupperapporter er en viktig ressurs for at NTNU skal få tilbakemelding fra studentene, og en del av stillingen som PTV  er å sørge for at det blir levert referansegrupperapporter i alle fag. Vervet er honorert.

Stillingsinstruks for PTV

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

nb_NO
en_US