Pressemelding: Dragvollkravet

Pressemelding: Publisering av Dragvollkravet

Onsdag 8. november publiseres Krav til nye campusarealer ved samlokalisert campus for NTNU fra studenter ved humaniora og samfunnsvitenskap, campus Dragvoll (“Dragvollkravet”) av Studentrådene ved Det humanistiske fakultet (HF) og Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU). Dokumentet består av en liste med krav til en samlokalisert campus.

«Vi håper dette dokumentet vil bidra til debatt om hva de ulike delene av universitetet krever av en ny campus. Vi vil at studentene ved campus Dragvoll skal vise en samlet front om hva vi mener.»
– Leif Bjarne Hammer, leder av Studentrådet HF.

Det er svært viktig at de over 10 000 studentene tilknyttet Dragvoll har en klar og tydelig stemme i campusdebatten. Det er studentene som best vet hvordan utformingen av campus påvirker deres studiehverdag.”
Hanne Martnes, leder av Studentrådet SU.

I løpet av høstsemesteret har de studenttillitsvalgte på institutt- og fakultetsnivå diskutert forventninger til campus, for å danne et grunnlag for det endelige dokumentet. På nettsidene til studentrådene, og på allmøter for alle studenter ved HF og SU, har resten av studentmassen bidratt med innspill.

Kravene reflekterer som en helhet studentenes syn på hva som skal til for å få en god, velfungerende ny campus. Det er viktig at NTNU ser at studentmassen også er engasjert i samlokaliseringsprosjektet og at studentene har klare meninger og forventninger til den nye campusen.

Studentene på campus Dragvoll har i flere år følt en viss nedprioritering av sin campus. Mange studenter føler campus er dårlig vedlikeholdt. Flere fagfelt på Dragvoll behøver fagspesifikke rom, som det øvrige NTNU ikke heller har. Nye campusarealer åpner derfor for flere slike arealer som studentene trenger i studieløpet.

Kravene er allsidige, konkrete og realistiske, og studentrådene håper alle deltakere i utforming av ny campus tar til seg Dragvollstudentenes innspill. Det viktigste er dog at kravet stimulerer til åpen debatt hvor flere deltar. Studentrådene HF og SU har god dialog med sine respektive fakultet, og ser frem til å diskutere campus videre på fakultetsnivå.

 

Les Dragvollkravet i sin helhet her

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

nb_NO
en_US