oktober 29, 2018

Resultater – Studentrådsvalget HF H2018

Her vil resultatene av valg av Fakultets- og Instituttillitsvalgte v/ HF høsten 2018 publiseres fortløpende etterhvert som valgene avsluttes. Se en oversikt over kandidatene her.


Fakultetstillitsvalgte (FTV):

Fakultetsansvarlig Fakultetstillitsvalgt: Gustav Hopen

Læringsmiljøansvarlig Fakultetstillitsvalgt: Astrid Østigård


Instituttillitsvalgte (ITV):

Institutttillitsvalgt (ITV) for Språk og litteratur: Sandra Haltbakk

Institutttillitsvalgt (ITV) for Historiske studier: Maria Helene Hanssen Beck

Institutttillitsvalgt (ITV) for Filosofi & religionsvitenskap: Mona Simers Melhus

Institutttillitsvalgt (ITV) for Tverrfaglige kulturstudier: Lena Wistveen

Institutttillitsvalgt (ITV) for Kunst og medievitenskap: Mathias Robertstad

Institutttillitsvalgt (ITV) for Musikk: Christine Thoresen

Programtillitsvalgt (PTV) for Europastudier: Susann Viktoria Falla

Lektortillitsvalgt (LTV) HF: Arja Pedersen