april 24, 2021

Sander Johan Vigsø – Kandidatur ITV IKM

Litt om meg: Litt om meg, så er jeg litt av en spotlight menneske, jeg har jeg en del hobbier som blant annet en del ulike sirkuskunster.

Motivasjon for å stille: Jeg (som mange andre) er misfornøyd med NTNU og kjemper hardt for at kvaliteten for IKM ikke skal falle grunnet massive kutt i stp. og nedskjæring i antall ansatte, men skal bli enda bedre i ulike aspekter som kan tiltrekke flere studenter.

Eventuelt tidligere erfaring: Referansegruppe, PTV for Drama & Teater. ITV for IKM. Kommunikasjonsansvarlig FTV på HF. Jeg var Nettredaktør til Teaterlosjen (linjeforeningen til Drama & Teater) da hadde jeg ansvaret for både PR og nettsiden deres.