september 9, 2019

Søknader for stand-, banner- og tavleplass

Om din organisasjon ønsker å arrangere stand, henge opp banner eller ha en fast tavle i Gata, må dere sende inn søknad til Studentrådene. Disse finner du her, i redigerbar PDF-format.

For å lagre en digitalt utfylt søknad må du trykke på «skriv ut»-alternativet og velge «lagre som PDF» i printer-feltet. Søknaden sendes via e-post til ktrvakt@gmail.com. Om du vil fylle ut en søknad på papir kan dette gjøres på Studentrådets kontor på Dragvoll (bygg 2, nivå 3 – rom 2345) – vis-á-vis Cafe-sito.

Søknadsskjema

Søknad og retningslinjer for standplasser

Søknad og retningslinjer for banner

Søknad og retningslinjer for tavler