september 9, 2019

Søknader for stand-, banner- og tavleplass

Organisasjoner og foreninger knyttet til studiemiljøet på NTNU og Dragvoll har jevnlig «stands» og bannere i ‘Gata’ på Dragvoll. Studenter og studentorganisasjoner kan også benytte seg av diverse tavleplasser rundt om i gatearealet. Her finner du reglement og informasjon om booking av stand, banner og bruk av tavle på Campus Dragvoll.

Har du spørsmål kan du kontakte oss på mail, ktrvakt@gmail.com, eller kom innom vårt kontor. Dragvoll (bygg 2, nivå 3 – rom 2345) – vis-á-vis Cafe-sito.

 

NB! Fra 1. januar vil booking av stand skje gjennom NTNU’s egne bookingsystem og ikke gjennom studentrådskontoret. lenke til bookingsystemet finnes 

Søknadsskjema

Nettside for booking av standplass 

Informasjon om standplass og standplass oversikt

Søknad og retningslinjer for banner

Søknad og retningslinjer for tavler