oktober 12, 2018

Hvordan stille til valg – Studentrådet HF

Hvordan stille til Studentrådet HF?

Alle studenter ved fakultetet HF kan stille til et verv ved dette valget. Minimumskravet er å melde sitt kandidatur. Dette kan gjøres på to måter:

 • Send en e-post til de nåværende Fakultetstillitsvalgte innen allmøtet (mandag 29. oktober kl. 14:15-15:00 for HF), som inneholder:
  • At du stiller som kandidat
  • Hvilket verv du stiller til
  • Andre tips til hva som bør være med i eposten:
   • En kort tekst der du presenterer seg selv
    • Navn, alder og hva du studerer
   • Hvorfor du er en god kandidat
   • Et bilde av deg selv, hvis du vil ha det med
   • E-posten sendes til ftv@hf.ntnu.no
 • Du kan også stille på på allmøtet (mandag 29. oktober kl. 14:15-15:00 for HF), og presentere deg selv der. Det anbefales uansett å skrive en tekst om seg selv, og sende til studentrådet. Denne blir lagt ut på nettsidene våre og i ValgWeb under valget.

Hvordan stemmer jeg?

FTV-valget, samt de fleste ITV-valg foregår elektronisk gjennom ValgWeb. Når det begynner et valg du kan delta i, vil det dukke opp kandidater du kan stemme på etter du har logget inn med NTNU-brukeren din. Hvis du tilhører et institutt som ikke skal velge elektronisk, kom på allmøtet for å stemme og stille!
Liste over dato på allmøter finner du ovenfor.