september 17, 2018

Studentpolitikken

Studentrådene ved NTNU er studentdemokratiske institusjoner, som er del av studentpolitikken i Trondheim.
Studentpolitikk er noe ganske unikt – studentene i Trondheim har nemlig et ord med i laget og en fot innenfor døra
i alt som angår dem som studenter; studentene er representert i fakultets-, og instituttstyrer, i Velferds- og Studentting,
ja til og med i selve NTNU-styret! Som student har du mye større gjennomslagskraft enn du tror!