6. mars 2017

Studentpolitikken

Foto: Christian Høkaas

Foto: Christian Høkaas

Studentpolitikk? Studentdemokrati? Hva er det?

Studentrådene ved NTNU er studentdemokratiske institusjoner, som er del av studentpolitikken i Trondheim.
Studentpolitikk er noe ganske unikt – studentene i Trondheim har nemlig et ord med i laget og en fot innenfor døra
i alt som angår dem som studenter; studentene er representert i fakultets-, og instituttstyrer, i Velferds- og Studentting,
ja til og med i selve NTNU-styret! Som student har du mye større gjennomslagskraft enn du tror!

Våren 2016 publiserte Under Dusken en genial liten video som gjør det hele mer forståelig:

Eirik Vågeskar skrev etter dette et litt mer rappkjeftet innlegg om hvorfor akkurat du, som student, bør bry deg.

nb_NO
en_US