mars 29, 2019

Studentrådet HF

Fakultetstillitsvalgte

E-post: ftv@hf.ntnu.no

Internt ansvarlig fakultetstillitsvalgt
Per Kristian Røkkum Berget
Fakultetsansvarlig fakultetstillitsvalgt
Gustav Hopen
Kommunikasjonsansvarlig fakultetstillitsvalgt
Sondre Kristoffersen Rekdal
Læringsmiljøansvarlig fakultetstillitsvalgt
Astrid Østigård

Instituttillitsvalgte

Europastudier
Tobias Røed og Susann Falla
E-post: hf-euro@studentrad.org.ntnu.no
Institutt for historiske studier – Dragvoll
Maria Beck og Tor-Einar Siebke
E-post: hf-ihs@studentrad.org.ntnu.no
Institutt for historiske studier – Arkeologi
Tone-Merete Øverby og Ingrid Athena Flatland
E-post: hf-ihs@studentrad.org.ntnu.no
Institutt for musikk
Viktor Lunde og Christine Thoresen
E-post: hf-musikk@studentrad.org.ntnu.no
Institutt for språk og litteratur
Sandra Haltbakk, Anja Liberg Forsbakk og Håkon Gravem Isaksen
E-post: hf-isl@studentrad.org.ntnu.no
Institutt for tverrfaglige kulturstudier
Martine Kvarstein og Lena Dalheim Wistveen
E-post: hf-kult@studentrad.org.ntnu.no
Institutt for kunst- og medievitenskap
Sindre Sierk Rian og Mathias Robertstad
E-post: hf-ikm@studentrad.org.ntnu.no
Institutt for filosofi og religionsvitenskap
Eivind Rindal og Mona Simers Mehus
E-post: hf-ifr@studentrad.org.ntnu.no
Lektortillitsvalgt
Arja Pedersen
E-post: su-ilu@studentrad.org.ntnu.no