september 17, 2018

Studentrådet HF

Fakultetstillitsvalgte E-post Facebook
ftv@hf.ntnu.no Facebook
Internt ansvarlig fakultetstillitsvalgt
Gina Bjelland
Fakultetsansvarlig fakultetstillitsvalgt Arja Pedersen
Kommunikasjonsansvarlig fakultetstillitsvalgt Emilie Faarup Storvik
Læringsmiljøansvarlig fakultetstillitsvalgt Håkon Gravem Isaksen
Institutt-/programtillitsvalgte
Institutt historiske og klassiske studier
– Avdeling Dragvoll
Magnus Ryen og Synnøve Stølen
hf-ihk@studentrad.org.ntnu.no Facebook
Institutt historiske og klassiske studier
– Avdeling Kalvskinnet
Ingrid Athena Flatlan og Kathinka Aalberg
hf-ihk@studentrad.org.ntnu.no Facebook
Institutt for moderne samfunnshistorie
Maria Konow og Lasse Zetterlund
hf-ims@studentrad.org.ntnu.no Facebook
Europastudier
Victor Holmgren og Kristian K. Wiulsrød
hf-euro@studentrad.org.ntnu.no Facebook
Institutt for musikk
Camilla Vikingsen & Elias Fløtre Løstegaard
De instituttillitsvalgte holder til på campus Dragvoll, Olavskvartalet og Fjordgata 1
hf-musikk@studentrad.org.ntnu.no Facebook
Institutt for språk og litteratur
Marit Hegre, Kristin Eline Marthinsen & Even Samir Kaushik
hf-isl@studentrad.org.ntnu.no Facebook
Institutt for tverrfaglige kulturstudier
Isak Nathaniel Løberg Jacobsen og Amalie Hegdalsaune
hf-kult@studentrad.org.ntnu.no Facebook
Institutt for kunst- og medievitenskap
Emilie Olsen Lekva og Simon Moe
hf-ikm@studentrad.org.ntnu.no Facebook
Institutt for filosofi og religionsvitenskap
Peder Bergset Botten og Maren Grothe
hf-ifr@studentrad.org.ntnu.no Facebook
Lektortillitsvalgt
Morten Eidsvaag Althe
LTV@studentrad.org.ntnu.no Facebook