oktober 8, 2018

Studentvalget V2019

Hvert semester avholdes det valg av nye tillitsvalgte i studentdemokratiet ved NTNU, på institutt- og fakultetsnivå. Dette er din fremste mulighet som student til å gjøre deg selv og dine meninger om studielivet hørt – enten ved å stemme på de kandidatene du føler taler din sak, eller ved å stille selv.

På HF skal det velges 2 Fakultetstillitsvalgte (Internt Ansvarlig og Kommunikasjonsansvarlig), og 1 Instituttillitsvalgt ved hvert institutt.

Valget foregår 2.-11. april

Innkalling til allmøtet for alle studenter ved HF, med sakspapirer, finnes her.

I tillegg velges det samtidig to studenter (en mann og en kvinne) som representanter til universitetsstyret! Les mer på studentvalget.no

Vi kommer til å stå på stand i Gata på Dragvoll i uke 14 og 15. Dersom du lurer på noe kan du kontakte oss her, eller komme innom kontoret vårt i Gata på Dragvoll.

Se kandidater til stillinger på HF her.
Se resultater fra avsluttede valg her.

Hva skal velges?

På NTNU Dragvoll finnes det to fakulteter – Det humanisitiske fakultet (HF) og Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU). Under hvert fakultet er det flere institutter, og som student ved NTNU tilhører du ett fakultet og ett institutt. Hvis du ikke vet hvilket institutt du tilhører, kan du gå inn på nettsidene til studieprogrammet ditt; du finner instituttet ditt til høyre på infosiden om ditt studieprogram.

Under valget skal det velges nye tillitsvalgte på fakultetsnivå (Fakultetstillitsvalgt [FTV]) og tillitsvalgte på instituttnivå (Instituttillitsvalgt [ITV]). Når du logger deg inn på ValgWeb for å avgi stemme, vil det automatisk dukke opp kandidater for det aktuelle valget. For å lese mer om hva en instituttillitsvalgt og en fakultetstillitsvalgt gjør, trykk her.

Kan jeg stille til valg?

Selvsagt! Alle studenter ved fakultetet HF kan stille til et verv ved dette valget. Minimumskravet er å melde sitt kandidatur. Dette kan gjøres på to måter:
Sende en e-post til de nåværende fakultetstillitsvalgte innen allmøtet (mandag 8. april kl. 14:15-16:00 i auditorium D1), som inneholder:

 • At du stiller som kandidat
 • Hvilket verv du stiller til
 • Andre tips til hva som bør være med i eposten:
  • En kort tekst der du presenterer seg selv
   • Navn, alder og hva du studerer
  • Hvorfor du er en god kandidat
  • Et bilde av deg selv, hvis du vil ha det med
  • E-posten sendes til ftv@hf.ntnu.no
 • Du kan også stille på på allmøtet (mandag 8. april kl. 14:15-16:00 i auditorium D1), og presentere deg selv der. Det anbefales uansett å skrive en tekst om seg selv, og sende til studentrådet. Denne blir lagt ut på nettsidene våre og i ValgWeb under valget.

På instituttnivå gjennomføres følgende valg for institutttillitsvalgte [ITV]:

Europastudier (Program)

3. april 10:15

D153

1 PTV*

Institutt

Tid

Rom

Velges

Språk og Litteratur

8. april 16:15

D1

1 ITV

Filosofi og Religionsvitenskap

25. april 10:15

DL145-147 (Låven)

1 ITV

Kunst- og medievitenskap

12. april 12:15

D8

1 ITV

Tverrfaglige kulturstudier

5. april 14:15

D138

1 ITV

* Europastudier (Bachelor og Master) ligger under Institutt for historiske studier, men  fordi studiet er spredt over emner på begge fakultet, sitter Programtillitsvalgte (PTV) for Europastudier i Studentrådet.

Hvordan stemmer jeg?

FTV-valget, samt de fleste ITV-valg, og valg av studenter til styret, foregår elektronisk gjennom ValgWeb. Når det begynner et valg du kan delta i, vil det dukke opp kandidater du kan stemme på etter du har logget inn med NTNU-brukeren din. Hvis du tilhører et institutt som ikke skal velge elektronisk, kom på allmøtet for å stemme og stille!
Liste over dato på allmøter finner du ovenfor.