april 14, 2020

Studentvalget 2020

Det er tid for Studentvalget! Fra 23. april til 3. mai skal det velges både fakultets- og instituttillitsvalgte. Under finner du en oversikt over alle kandidatene.
Logg inn på Innsida.ntnu.no/valg for å avgi din stemme! Valget stenger søndag 3. mai 23:59.
W3.CSS

Kandidater til valg

Viktor Einarssønn Lunde, 24 år
Trivelig fyr fra Norges sydligste kommune (fra kommunereformen 2020 av hvertfall) Jeg har lang erfaring fra studentfrivilligheten både som tillitsvalgt og som styremedlem i linjeforeningen og Trondhjems Studentersangforening. Jeg brenner for studentdemokratiet og studentfrivilligheten.

Jeg har fått mye ut av mitt verv som instituttillitsvalgt for musikk og ønsker å fortsette å bidra. Nå har jeg også bedre tid og følte derfor det var naturlig å ta på seg et større verv. Jeg føler at med min erfaring vil jeg kunne påvirke arbeidet til studentrådet positivt.

Tidligere erfaring: Instituttillitsvalgt for musikk; musikkrådsformann og styremedlem i Trondhjems Studentersangforening; styremedlem i Fauréningen, musikkvitenskaps linjeforeningen.

Ask Kristian Bergseth Drågen, 23 år

Jeg er både som privatperson og student opptatt av rettferdighet og velværen til mine medmennesker. Utdanning og utdanningskvalitet har alltid vært viktig for meg, noe som er grunnen til at jeg valgte å starte lektorstudiet her på NTNU i 2015. Den graden er nå i sin innspurt, men jeg er fortsatt motivert for mer studier og skal etter planen starte på en ny mastergrad i likestilling og mangfold her på HF til høsten. Som lektorstudent er fokuset ofte elevens beste. På universitetet er man riktig nok ikke lenger for elev å regne, men studentens beste bør fortsatt være i fokus. Som en potensiell tillitsvalgt er det dette jeg, med hjelp fra innspill fra alle mine medstudenter her på HF, ønsker å fremme. Studentene er grasrota til universitetet, og derfor er det viktig at dere som studenter får ivaretatt deres behov og interesser.

Min største motivasjon for å stille er et ønske med å jobbe med utvikling av kvalitetssikring av studiene her på fakultetet. Her tenker jeg spesielt på å vurdere, og diskutere hva den programtillitsvalgtes fremtidige rolle kan være i forhold til referansegruppestudentene. Der tenker jeg det både er viktig å promotere deres synlighet som en ressurs og medspiller for sine medstudenter, men også å jobbe med hvordan de kan få en mer aktiv rolle på sikt. Jeg har selv opplevd på kroppen hvor forskjellig praksis kan være for både oppretting av referansegrupper og gjennomføring av referansegruppe møter der studentenes beste ikke alltid kommer frem så godt som man kanskje skulle ha ønsket. Slik at det av ulike grunner har blitt vanskelig for studentene å fremme sine formeninger om emnet på en effektiv og givende måte. Det er sentralt at studentene både opplever at deres meninger og bekymringer blir hørt og at de opplever trygghet både som referansegruppestudenter og som enkeltpersoner når de opplever problemer enten med studienes innhold eller har praktiske og kommutative utfordringer knyttet til studiet. Her er både mangfoldet og enkeltstudenten viktig.

Tidligere erfaring: Jeg har tidligere vært programtillitsvalgt for bachelor i engelsk og master i engelsk, samt vært aktiv som referansegruppestudent på ulike institutter.

Gina M. Bjelland, 22 år

Jeg er programtillitsvalgt for Europastudier og Karriereansvarlig i Eureka LF, disse vervene er jeg ferdig med i starten av neste semester. Jeg er også vararepresentant i Studenttinget og trives veldig med det. For øyeblikket skriver jeg bachelor, og har tenkt til å starte på master i europastudier til høsten. Frivillige verv har definert meg som student, og jeg har vært aktiv med verv helt fra starten av. Mens jeg var på utveksling kunne jeg naturligvis ikke ha verv på NTNU, og kjente da virkelig på hvor mye jeg savnet det.

Jeg synes studentpolitikk er veldig spennende og kunne tenke meg å prøve det på et høyere nivå. Selv har jeg vært på utveksling og kjenner derfor denne prosessen godt og mener at jeg kan bidra når NTNU ønsker å legge til rette for at enda flere skal kunne dra på utveksling. Miljø er også viktig for meg, derfor ønsker jeg å bidra til å finne løsninger som kan gjøre Dragvoll grønnere. Jeg liker å ha ansvar og tale studentenes sak, og jeg opplever at verv i studentrådet gir meg noe ekstra i hverdagen.

Tidligere erfaring: Jeg er programtillitsvalgt for europastudier, vara i Studentingert og Karriereansvarlig i Eureka LF. Tidligere har jeg vært Sosialt ansvarlig og Faddersjef for linjeforeningen. Jeg har også vært Kommunikasjonsansvarlig i Fadderutvalget Dragvoll da det ble gjenopprettet under Linjeforeningsforumet på Dragvoll.

Stian Gjerden Røvik, 27 år
Jeg kommer fra Trondheim, eller nærmere bestemt Lian, også kjent som midt i skogen, så du kan kalle meg Stian fra Lian…
Jeg ble født en kald og stormfull aften i 1993
Jeg driver en god del med gaming, da først og fremst PC og Nintendo.
Jeg har drevet med kickboxing siden jeg var 17, og trener fortsatt privat den dag i dag.
Ellers på privaten vil de som kjenner meg beskrive meg som glad, hyggelig og luftig på tråden.
Jeg er også medlem av Teaterlosjens Vitse-lag (kun bestående av to personer)

Om jeg får vervet som FTV skal jeg gjøre mitt beste for å forbedre kommunikasjonen mellom studentene og studentrådet HF, men også utbedre informasjonsflyten innad i studentrådet, slik at studentene, og andre verv som er for studentene, lettere kan få tilgang på viktig informasjon. Jeg vil også gjøre mitt ytterste for og ivareta studentenes interesser. Jeg håper dere ser på mine egenskaper som nyttige og at jeg er en god kandidat til stillingen som FTV.

Tidligere har jeg vært en del av hovedstyret i Teaterlosjen, som er linjeforeningen for Drama og Teater. Først var jeg Nestleder og ble valgt som Leder året etter. Under min periode som både Leder og Nestleder for Teaterlosjen har jeg anskaffet meg gode erfaringer innenfor organisatorisk arbeid og lært mye om hva som kreves av en leder for en organisasjon. I tillegg har jeg vært Instituttillitsvalgt (ITV) siden januar og dermed lært mye i møtene med instituttlederne jeg har deltatt i. Gjennom mitt arbeid som ITV har jeg forstått hvor viktig det er å opprettholde en god kontakt med instituttet og de fagansvarlige, og ikke minst at studentene må få den informasjonen de har rett på. Jeg er løsningsorientert, pålitelig og stiller gjerne opp der det trengs, noe jeg virkelig fikk gjort som Scenograf under Teaterlosjens hovedproduksjon i starten 2020. Å ha lederansvar er noe jeg er godt kjent med, ettersom jeg i tillegg til de vervene jeg har hatt i forbindelse med universitetet, har erfaring med administrativt arbeid innen bygg og anlegg. I tillegg har jeg jobbet innenfor alt fra telefonsalg til å være ansatt i butikk.

Sander Johan Vigsø, 24 år

Jeg har drevet med teater og fim i 10 år og finner meg som regel i minst en produksjon til en hver tid. Jeg jobber med en bachelor i Drama & Teater og har tatt et årstudium i Filmvitenskap. På fritiden driver jeg med fekting, gitar og ulike sirkuskunst. Profesjonell pizzaspiser og godterielsker

Jeg var PTV for Drama&Teater i 2018 semesterende, men kjente ikke at det gav nokk innflytelse til å lage forandring, og stilte da som ITV Vår 2019. Nå stiller jeg som FTV

Nå i 19/20 skoleåret så har jeg vært en av IKM sine tillitsvalgete og holdt kontakten og oppdatert studentene med ulike problemer som HF har gjennomgått dette året. Jeg har tatt ekstra ansvar innen studentrådet for å passe på at studentene våre har det bra. Dette er arbeid jeg ønsker å fortsette med og forsterke relasjonene mellom Studentrådet og de ulike Linjeforeninger på IKM enda mer samt øke informasjonsflyten på de ulike institutt. I det siste året har jeg fått en meget god forståelse over hvordan NTNU fungerer, hva som fungerer og hva som ikke fungerer; samt hvilke saker skal i hvilken kanal for å komme gjennom. Jeg (som mange andre) er misfornøyd med NTNU og kjemper hardt for at kvaliteten hos skal bli bedre.

Elise Svalestad Folland, 22 år

Mitt navn er Elise, jeg er 22 år og kommer fra Egersund. Jeg flyttet til Trondheim høsten 2019 for å studere religionsvitenskap da jeg synes det er interessant å lære om hvordan verden forholder seg til de forskjellige religionene. Mitt drømmeyrke er å kunne jobbe i en hjelpeorganisasjon og da tror jeg en bachelor innen religion kan være hjelpsomt.

Jeg stiller til valg fordi jeg ønsker og utfordre meg selv, og vil gjerne kunne bidra til hjelp. Dette blir en spennende og god opplevelse for å bli bedre kjent med skolen og andre studenter.

Min tidligere erfaring som tillitsvalgt er mine 4 år på pizzabakeren som skiftleder, her fungerte jeg som et bindeledd mellom de ansatte og ledelsen. Jeg hadde god relasjon med begge parter.

Ingen påmeldte kandidater, suppleringsvalg blir foretatt ved en senere anledning.

Ingen påmeldte kandidater, suppleringsvalg blir foretatt ved en senere anledning.

Anine Granerud, 20 år

Jeg går førsteåret på en bachelor-grad i drama og teater. Fra før av er jeg Sekretær i hovedstyret i Teaterlosjen som er linjeforeningen til mitt studie. På fritiden liker jeg å være sosial med venner og kjente, trene og danse til musikk som om ingen ser på!

Studentene ved IKM fortjener en sterk person med bein i nesa til å representere dem, og jeg vet at jeg har de kvalitetene som kreves for å bli en god ITV! Jeg er alltid klar for nye utfordringer og den kunnskapen og erfaringen jeg da vil tilegne meg. Blir jeg stemt på som ITV kan jeg love at jeg vil gjøre meg synlig for studentene under IKM og arbeide hardt for de jeg da blir stemmen til, nemlig studentene.

Som sagt er jeg nå Sekretær i hovedstyret til Teaterlosjen og har tidligere vært med i elevrådsstyrer bade på ungdomsskolen og videregående! Selv når jeg ikke har hatt et spesifikt verv, har det ofte hendt seg at mine medelever/medstudenter betror seg til meg med det de har på hjerte

Sander Johan Vigsø, 24 år

Jeg har drevet med teater og fim i 10 år og finner meg som regel i minst en produksjon til en hver tid. Jeg jobber med en bachelor i Drama & Teater og har tatt et årstudium i Filmvitenskap. På fritiden driver jeg med fekting, gitar og ulike sirkuskunst.

Jeg var PTV for Drama&Teater i 2018 semesterende, men kjente ikke at det gav nokk innflytelse til å lage forandring, og stilte da som ITV Vår 2019 Nå i 19/20 skoleåret så har jeg vært en av deres tillitsvalgete og holdt kontakten og oppdatert studentene med ulike problemer som HF har gjennomgått dette året. Jeg har tatt ekstra ansvar innen studentrådet for å passe på at studentene våre har det bra. I nyere Coranatider så har jeg blant annet kuttet ned på ekstra kostnader for filmstudentene Dette er arbeid jeg ønsker å fortsette med og forsterke relasjonene mellom Studentrådet og de ulike Linjeforeninger på IKM enda mer.

I det siste året har jeg fått en meget god forståelse over hvordan NTNU fungerer, hva som fungerer og hva som ikke fungerer; samt hvilke saker skal i hvilken kanal for å komme gjennom. Jeg (som mange andre) er misfornøyd med NTNU og kjemper hardt for at kvaliteten for IKM ikke skal falle grunnet massive kutt i stp. og nedskjæring i antall ansatte, men skal bli enda bedre i ulike aspekter som kan tiltrekke flere studenter

Jakob Mæhle Skjøtskift, 21 år

Jeg er pliktoppfyllende og villig til å jobbe. Jeg er også organisert. Jeg liker å prate, og er alltid åpen for å prate om egentlig alt mulig. Er spesielt åpen for en prat som innebærer musikkhistoriske elementer.

Jeg har lyst til å inkludere studenter ved institutt for musikk mer i studentmiljøet i Trondheim og kjøre mer samspilte aktiviteter med andre studenter på det humanistiske fakultet.

Tidligere erfaring: Har vært programtillitsvalgt for musikkvitenskap høst 2019 og vår 2020.

Kandidaten stiller til suppleringsvalg med ett semesters funksjonstid

Viktor Einarssønn Lunde, 24 år

Trivelig fyr fra Norges sydligste kommune (fra 2020 av hvertfall) Jeg har lang erfaring fra studentfrivilligheten både som tillitsvalgt og som styremedlem i linjeforeningen og Trondhjems Studentersangforening. Jeg brenner for studentdemokratiet og studentfrivilligheten.

Jeg har fått mye ut av min tid som instituttillitsvalgt hittil og føler jeg har kunnet bidra. Jeg vil gjerne fortsette i vervet mitt og fortsette å bidra.

Tidligere erfaring: Instituttillitsvalgt; musikkrådsformann og styremedlem i TSS; styremedlem i Fauréningen.

Kristin Eline Marthinsen, 24 år

Jeg går Bachelor i allmenn litteraturvitenskap og har tenkt å gå videre til masterprogrammet. Liker å skrive og å holde meg engasjert i studentmiljøet.

Som PTV har jeg fått et lite innblikk i studentdemokratiet og kunne tenke meg å ta en større del i å fremme studentenes interesser.

Tidligere erfaring: Programmtillisvalgt for Allmenn litteraturvitenskap 2019/2020
Medlem av linjeforeningen Gengangere siden våren 2019
Medlem i tidsskriftet /riss/ siden høst 2018, annsvarlig redaktør vår 2019

Martine Sletten, 23 år

Jeg går førsteåret på en master i likestilling og mangfold, og skriver om endringer i det offentlige helsetilbudet for seksuelle minoriteter. Fra før av har jeg en bachelor i sosialantropologi, og på fritiden er jeg hobbykunster.

Jeg har bare vært ved instituttet i ett år, men trives allerede godt. Derfor ønsker jeg å kunne bidra til at flere får en god opplevelse ved instituttet.

Tidligere erfaring: Jeg har vært PTV en stund, og dermed vært med på møter ved instituttet og har fått satt meg litt inn i «systemet» fra før av.