oktober 30, 2019

Studentvalget har åpnet!

Studentvalget høsten 2019 er i gang, og nå har du muligheten til å velge dine nye tillitsvalgte på institutt- og fakultetsnivå.

For å stemme, logger du inn på ValgWeb. Der vil du finne alle valgene hvor du kan avgi stemme, i tillegg til en presentasjon av kandidatene. Frist for å stemme er 1. november klokken 15:00 (noen institutt har frist 8. november klokken 15:00).
Usikker på hva vervene går ut på? Frykt ikke, under vil du finne en liten oppsummering som kan hjelpe deg 🙂

Instituttillitsvalgte (ITV) sitter i Studentrådet og er studentenes representanter opp mot sine respektive institutt. De er medlemmer av instituttstyret og holder seg oppdatert på saker som foregår, og er dermed bindeleddet mellom instituttet og studentene. De har også kontakt med de ulike programtillitsvalgte på instituttet. De bemanner også skranken på Studentrådskontoret på Dragvoll.

I tillegg til valg av instituttillitsvalgte (ITV) er det også valg av to FTV-stillinger:

Fakultetsansvarlig fakultetstillitsvalg
Fakultetsansvarlig FTV har hovedansvar for Studentrådets kontakt med fakultetet. Fakultetsansvarlig sitter i ansettelsesutvalget, instituttlederforumet (sammen med læringsmiljøansvarlig) og fakultetsstyret (sammen med internt ansvarlig).

Læringsmiljøansvarlig FTV
Læringsmiljøansvarlig FTV ivaretar Studentrådets kontakt med, og tilstedeværelse i, andre studentdemokratiske forum, bl.a. Studenttinget (STi), Velferdstinget (VT), og formøter til utdanningsutvalget (UU), og instituttlederforum (sammen med fakultetsansvarlig).

Logg inn på ValgWeb og stem på din favoritt! Slik kan du bidra til å sikre studentenes innflytelse!