februar 7, 2020

Studiekalender for våren 2020

Studiekalenderen gir deg oversikt over viktige frister for studentene ved NTNU.
Det anbefales likevel at du sjekker ditt studieprogram for eventuelle avvik fra studiekalenderen.

01.02 Bekrefte utdanningsplan i StudentWeb
01.02 Betale semesteravgift vårsemester
01.02 Hovedsøknadsfrist utveksling for høstsemesteret
01.02 Søke refusjon av semesteravgift
01.02 Melde opp til eksamen vårsemester
15.02 Søke om tilrettelegging til eksamen vårsemester
06.-13.04 Påske (undervisningsfri)
30.04 Undervisningsslutt (normalt – sjekk ditt studieprogram)
14 dager før eksamen – trekk fra eksamen
04.05 Start ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*
Det avvikles ikke eksamen pinseaften, lørdag 30. mai
06.06 Slutt ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*
Semesterslutt (sjekk ditt studieprogram for eksakt dato)

Du finner også oversikten på Innsida.