april 24, 2021

Synnøve Stølen – Kandidatur ITV IHK Dragvoll

Litt om meg: Jeg er en engasjert masterstudent i Europastudier fra Oppdal som brenner for at studentenes møte med NTNU-systemet skal bli lettere og at stemmen vår skal bli hørt hos de som bestemmer.

Motivasjon for å stille: I løpet av mine snart fire år på Dragvoll og IHS/IHK har jeg fått mye erfaring med å være student ved instituttet vårt, på godt og vondt, og jeg ønsker å ta med meg dette inn i vervet som ITV for å bedre studenthverdagen på instituttet. Som instituttillitsvalgt ønsker jeg å jobbe for et tettere samarbeid opp mot instituttet slik at kommunikasjon mellom studenter og institutt blir bedre. Jeg ønsker å bidra til at studentenes stemme blir hørt i saker som påvirker oss, og ikke bare blir feid under teppe med påstand om at «det går ikke ut over studentene». Jeg vil også jobbe for at flere studenter velger å ta utveksling som en del av graden sin. Selv har jeg vært så heldig å få reise på utveksling to ganger i løpet av studietiden min, og det er noe jeg ønsker at alle som vil skal få oppleve. Å søke utveksling er en lang og tidkrevende prosess hvor man må finne ut av det meste selv, større tilgjengelighet og synlighet av både informasjon og veiledning fra instituttet vil kunne gjøre det enklere å velge å reise ut. Som instituttillitsvalgt vil jeg jobbe for at vi skal være mer synlige for studentene ved IHK, for at de skal vite hvem vi er, hva vi jobber for og hvordan vi kan hjelpe. Jeg har både lyst, mulighet og tid til å gjøre mitt beste for at studiehverdagen ved IHK skal bli best mulig for studentene!

Eventuelt tidligere erfaring: Jeg har tidligere vært medieansvarlig i linjeforeningen min Eureka, det siste året har jeg vært nestleder for Europeiske studenter Trondheim, i tillegg til at jeg er 1. vara til kommunestyret i hjemkommunen min.