april 2, 2019

Valg av instituttillitsvalgte – Institutt for historiske studier

Kandidat: Synnøve Stølen
Alder: 20 år


Studieprogram: Bachelor i europastudier med statsvitenskap

Som instituttillitsvalgt ønsker jeg å jobbe for et tettere samarbeid opp mot instituttet slik at kommunikasjon mellom studenter og institutt blir bedre. Jeg ønsker å bidra til at studentenes stemme blir hørt i saker som påvirker oss.

Jeg vil også jobbe for at flere studenter velger å ta utveksling som en del av graden sin. Å søke utveksling er en lang og tidkrevende prosess hvor man må finne ut av det meste selv, større tilgjengelighet og synlighet av både informasjon og veiledning fra instituttet vil kunne  gjøre det enklere å velge å reise ut.
Som instituttillitsvalgt vil jeg jobbe for at vi skal være mer synlige for studentene ved IHS, for at de skal vite hvem vi er, hva vi jobber for og hvordan vi kan hjelpe.

Tidligere erfaring har jeg fra ulike verv og komiteer i politikken og håper at dette er noe som kan komme godt med i arbeidet som instituttillitsvalgt. Jeg har både lyst, mulighet og tid til å gjøre mitt beste for at studiehverdagen ved IHS skal bli best mulig for studentene!

 


Kandidat: Tor-Einar Siebke

Alder: 28

Studie: Master i kulturminneforvaltning

 

BA i arkeolog, MA i arkeologi, BA i historie og går nå fjerde året på master i kulturminneforvaltning. Kommunikasjonsansvarlig i Theodor (linjeforeningen for arkeologi) og fadderutvalget Dragvoll 2019, sekretær i Det Historiske Selskab (linjeforeningen for historie), nestleder i Kultura (linjeforeningen for kulturminneforvaltning), medlem av studenttinget 2019 og nåværende instituttillitsvalgt for historiske studier.

Sittende instituttillitsvalgt (ITV) og har i halvannen periode nå jobbet aktivt for å fremme studentenes rettigheter og kjempe for at vår stemme blir hørt av ledelsene ved instituttet.
Det har på grunn av uro på instituttet og dårlige strukturer og kanaler for samarbeid og kommunikasjon vært en tung og tidkrevende oppgave, men nå har jeg sammen med min kollega Maria Beck kommet godt på vei og jeg ønsker ikke å gi opp arbeidet nå.
Jeg ønsker derimot å få muligheten til å fortsette dette arbeidet videre og sørge for at studentene blir mer synlige overfor ledelsen mens jeg også sørger for at studentdemokratiet blir mer synlig ovenfor studentmassen.
Jeg vil jobbe videre for å forbedre situasjonen både med studentmedvirkningen, men også på andre områder slik som utveksling (støtter opt-out muligheten hvor det finnes ferdige utvekslingspakker man må takke nei til fremfor den tunge prosessen det er med å skulle finne ut av slikt selv som er nå), vil fortsette å jobbe med å få forbedret prosessen rundt tilbakemeldinger og klager ved eksamener (som er en pågående sak i både studentrådet og studenttinget).
Vil også jobbe for å forbedre situasjonen for studenter ved NTNU ved å fokusere sterkt på problemene som ble belyst ved den forrige SHOT-undersøkelsen (Studentenes Helse Og Trivsels-undersøkelse) som viste at mange har problemer på grunn av ensomhet og psykiske vansker.