april 9, 2019

Valg av instituttillitsvalgte ved Språk og litteratur

Instituttillitsvalgt for språk og litteratur

Kandidat: Håkon Gravem Isaksen
Alder: 23
Studie: Lektorutdanning, historie og engelsk

Hei alle studenter! Jeg heter Håkon og ønsker å stille til gjenvalg som Instituttillitsvalgt for
Institutt for Språk og Litteratur.

Etter min første periode som ITV har jeg fått mange gode erfaringer, gjort meg opp mange
meninger og deltatt i mange viktige arbeid sammen med resten av Studentdemokratiet.
Dette gjør også at når jeg nå stiller til gjenvalg, gjør jeg det på bakgrunn av et større
engasjement for studentenes sak og et ønske om en stadig forbedring av vår studiesituasjon.
Min særlige interessesak er hvordan studenter møtes i begrunnelses- og klageprosessene
ved NTNU. Her har jeg gjennom Studentrådet deltatt aktivt i å arbeide for en utredning av
situasjonen slik den foreligger nå, med bakgrunn i at mange forhold angående klager og
begrunnelser viser at studentene til tider opplever systemet som vanskelig og lite
tilfredsstillende. Å ivareta og jobbe for gode prosesser rundt eksamensavviklingen ser jeg på
som svært viktig, da karakterene en får på sitt arbeid som student vil være viktige både
under og etter utdanningen.

Jeg håper på studentenes fornyede tillit i en ny periode som ITV slik at jeg kan fortsette
jobben som er påbegynt og fortsette å ivareta studentene ved Språk og Litteratur på best
mulig måte.

______________________________________________________________________

Kandidat: Anja Liberg Forsbakk
Alder: 22
Studie: 
Lektorutdanning

Jeg ønsker å stille til gjenvalg som instituttillitsvalgt for språk og litteratur, da jeg har stortrivdes i vervet, og føler jeg har fått gjort mye bra dette året. Jeg ønsker fortsatt å få jobbe videre med disse sakene, blant annet å gjøre oss i studentrådet synlig for studentene – både i det virkelige livet og på Internett, gjennom sosiale medier og ellers. Jeg vil at vi skal være synlig for studentmassen, og at de skal vite at vi er deres talsrør og at de kan komme til oss uansett hvilke saker de har på hjertet.
Håper på deres stemme!

Valget stenger mandag 15. april kl. 15:00